Vil snu synkende rekrutteringstrend

NYHETER - Vår rekrutteringskampanje for elektrofaget får god respons. Vi håper på god uttelling på opptaket i mars. Humoristiske og kjappe videosnutter med link til Gnizt er kjørt på Facebook, Snapchat, Tiktok og Google ads, sier Svein Harald Larsen, fagsjef utdanning i Nelfo.
torsdag 25 mars 2021
SYNKENDE SØKERTALL. For å få flere
søkere til elektrofagene er det den
siste tiden kjørt en kampanje på
sosiale medier 

- Med langsomt synkende søking til elektrofagene de siste årene trengs det god markedsføring.
Antall søkere til Vg1 bør ligge på rundt 6 000. I dag er det færre enn dette. 

- At søkertallet ble redusert med rundt 150 i fjor skyldes ikke koronapandemien. Fristen var ute da viruset kom. Det har trolig mer å gjøre med nye fag og nytt utdanningsprogram. Blant annet tror jeg det nye ITM-faget (informasjonsteknologi og medieproduksjon) ”stjeler” en del søkere fra våre fag. ITM-faget vil nok fortsette å vokse. Det er ikke ønskelig å ta søkere herfra.  

Tar samfunnsansvar

 - Det er en gruppe ungdommer, som selv om de er interesserte i yrkesfag, velger studiespesialisering. Disse bør stå på interessefeltet sitt og velge yrkesfag som første ønske. Samtidig må antall læreplasser holdes på samme nivå. Det vil si at det må være læreplass til mer enn 80 prosent av søkerne.  

- Det er gledelig at Nelfo-bedrifter også i usikre tider tar inn lærlinger. 2020 beviste det. Noen tok inn flere. Det er imponerende hvordan de tar samfunnsansvar. Vårt inntrykk er at dyktige og motiverte elever får læreplass. 

Godt program med langt navn

Larsen forteller at det siden 2019 er etablert flere treparts bransjeprogrammer for kompetanseutvikling. Dette omfatter både digitale kurs og moduler for ansatte, permitterte og ledige.  

Nelfo er en av samarbeidspartnerne i ”Bransjeprogrammet for elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen”, som ble etablert i fjor. Dette ble raskt gjort om til et koronatiltak fra april 2020 og ut året.  

- Programmet, som blir videreført i 2021, er utarbeidet i samarbeid med blant andre Fagskolen i Vestfold og Telemark, Fagskolen i Sogn og Fjordane, Oslo Met, NTNU og BI. Målgruppen er blant annet fagarbeidere, ingeniører og saksbehandlere. De mest omfattende kursene, som er på universitets- og høgskolenivå, gir inntil ti studiepoeng. Kursene kan tas i kombinasjon med jobb. Tilbudet er en stor suksess. Flere av kursene har ventelister.  

- Klassene på 20-30 studenter fylles raskt. Vi oppfordrer Nelfo-bedriftene til å bruke tilbudet, og gjerne kombinere de formaliserte utdanningene med kortere, supplerende Nelfo-kurs.  

Studieet er planlagt som et løp over to-tre år. I fjor ble det også satt av fem millio­ner kroner til et samarbeid mellom skoler, bedrifter og arbeidstakere for å utvikle kurs.  

Fagskolene stadig nærmere arbeidslivet

Larsen minner også om de ordinære studiene ved fagskolene.  

- Her har regjeringen etablert flere studieplasser. For tiden vurderer nok mange utdanning. Fagskolene er klare. De har inngått stadig tettere samarbeid med næringslivet. Med bransjeprogrammet nærmer de seg arbeidslivet enda mer. Søknadsfristen for de fleste fagskoler, universiteter og høyskoler er 15. april.  

- Vi er også bekymret for mangelen på yrkesfaglærere. Her har det i en lengre periode vært underskudd. Med et generasjonsskifte på gang, er utdanning av yrkesfaglærere viktigere enn noen gang. Blant annet har Oslo Met et bachelortilbud på elektro. De er også opptatt av å videreutdanne yrkesfaglærere. Dette er en god og målrettet utdanning.   

Kom med innspill

 - En annen viktig nyhet er at nye læreplaner for VG3 er på høring. Her må opplæringskontorene og bedriftene komme med innspill, slik at læreplanen blir best mulig tilpasset deres behov. Svarfristen er 25. april. 

Naviled
Partnere
Elektro importören
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron
ANNONSE
Nelfoskolen webinar