Vil starte privat-kommunalt boligselskap

NYHETER Boligutbygger Obos og Oslo kommune vil starte et felles boligselskap som skal tilby leiligheter under markedspris, skriver bygg.no.
tirsdag 1 oktober 2019
Obos og Oslo kommune vil starte et
felles boligselskap

Bakgrunnen er et ønske om å få flere over fra evig leie til å eie egen bolig. Planen er å starte et boligselskap, der Obos og Oslo kommune eier 50 prosent hver. Selskapet skal tilby boliger 10-20 prosent under markedspris. Kjøperne forplikter seg til å selge boligen tilbake til boligselskapet når de flytter. Tilbakesalgsprisen vil være basert på kjøpesummen justert etter boligprisutviklingen i Oslo. Ordningen er svært lik Obos-tilbudet Bostart.
Bakgrunnen for initiativet fra Obos er at partene har så mange felles utfordringer at de mener det er nødvendig å samarbeide for å løse dem.

Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden