NYHETER

Vil ta ut hele BIM-potensialet

NYHETER - Det er på tide å ta ut hele effektiviserings­potensialet i BIM.
torsdag 6 desember 2018
HELDIGITAL. Den nye vegstasjonen på Gol er det første heldigitale bygget til Statsbygg. Foto: Statsbygg

Det betyr sterkere oppmerk­somhet på informasjonsdelen, sier prosjektdirektør Anett Andreassen i Digibygg i Statsbygg.

- Ti år etter at Statsbygg bestemte seg for å bruke BIM, omprosjekterer vi fortsatt mye. Det er vanskelig å unngå, så lenge noen fortsatt går rundt på byggeplassen med gamle tegninger i baklommen. Det er så mye enklere å forebygge feil når alle involverte har tilgang til den oppdaterte modellen på nettbrett og i BIM-kioskene, påpekte hun på konferansen ”Siemens Bygg +”.

- Informasjonen henger ikke sammen. Beregninger viser at det årlig koster oss 14 kr pr. m2 bygg å lete etter informasjon i ulike papirarkiver. Det er kanskje også nødvendig å dra fra institusjon til institusjon for å finne nødvendig informasjon.

- Det er heller ikke kontroll på logistikken på byggeplassen. Rundt en tredjedel av alt treverk fra byggeplasser som blir levert til avfallsmottak er nytt og ubrukt. Slik kan det ikke være. Dette er grunnen til at Statsbygg fra 15. august i år innførte papirløs byggeplass som standard i sine prosjekter. Vi har også tatt i bruk sporing av produkter på byggeplassene med RFID (radio­frekvensidentifikasjon).

Må få inn alle dimensjoner
Andreassen understreket at aktørene ikke har klart å ta ut det fulle potensialet i BIM kun med selve 3D-modellen.

- Det er nødvendig å bruke alle dimensjonene i BIM. Aktørene må i mye større grad få inn driftsinformasjon.

- Et bygg har fire digitale faser. Dette er digiplan-fasen, digibygg-fasen, digidrift-fasen og digibruk-fasen. Her er det viktig å sette alle aktørene sammen tidligst mulig i planfasen.

- Bransjen må ha et felles ansvar. For å hente nødvendig informasjon må aktørene være villige til åpenhet. Statsbygg stiller krav om åpne systemer og papirløs byggeplass. Vi gjennomførte vår første papirløse byggeplass på Høgskolen i Østfold tidligere i år.

Må snakke med brukerne
- Samtidig er det viktig å få riktig balanse i teknologibruken. Da Statsbygg nylig utførte prosjekteringen av Bergen akuttsenter for ungdom, brukte vi  Siemens som rådgiver. Sammen med dem hadde vi et heldagsmøte med dem som skal arbeide i institusjonen. Vi ville vite hvilke utfordringer de har i hverdagen, eksempelvis med dørløsninger.

- Det er faktisk nytt å snakke med de som skal bruke bygget. Fordi leverandørene ikke snakker med denne gruppen, blir det lagt inn mye unødig teknologi i nybyggene. Dette må det bli slutt på. Det er mye bedre å lage bygg som gir brukerne verdi. Da må leverandørene møte brukerne, og forstå dem.

Gode erfaringer fra første fulldigitale bygg
Den nye vegtrafikk­stasjonen på Gol er Statsbygg sitt første fulldigitale bygg. Andreassen fortalte at det har vært veldig nyttig å teste fulldigitalisering i et prosjekt som ikke er så stort.

- Her har vi brukt alle de sju BIM-dimensjonene. En robot har borret hull til oppheng av tekniske systemer. Roboten har vært brukt med BIM-modellen som grunnlag. Det fungerer veldig bra. Dessuten er det et stort potoensial i VR -og AR-teknologi.

- I forbindelse med byggingen har vi også gjennomført digital sikkerhetsopplæring (SHA). Kurset er laget som et spill, der brukerne går gjennom byggeplassen med VR-briller og finner feil. Vi bruker også BIM-kiosk. Dessuten har digitale verktøy til innrapportering av feil og uønskede hendelser fungert veldig bra.

- For drifts- og vedlikeholdsfasen av vegstasjonen legges det opp til automatisering, selvstyring og fjernstyring, basert på inne- og utetemperatur, luft, lys, lyd og vær. Digitaliseringpotensialet er stort. Prediktivt vedlikehold er altfor lite brukt.

- I bruken av BIM bør bygget ses i et livssyklusperspektiv, der det må legges inn informasjon som trengs for å drifte og bruke bygget. Statsbygg samarbeider også om sirkulærøkonomi. I BIM-modellen bør også demonteringen av bygget vurderes. Det vil det komme krav om. 

Partnere
Schneider Partnere
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Meld deg på Eliaden