Viser klima-regnskap

NYHETER Konsulentselskapet PwC Norge har utarbeidet en rapport som viser klimaregnskapet til 33 av medlems-bedriftene i organisasjonen Skift.
torsdag 22 oktober 2020
Statsminister Erna Solberg mottar Skift-rapporten
fra adm. direktør Leif Arne Jensen i PwC Norge

Den samler norske selskaper som har en felles ambisjon om å være pådriver for at Norge når sine klimamål. Rapporten er overlevert statsminister Erna Solberg.

Klimaregnskapet skal vise hvordan selskapene arbeider med grønn omstilling i praksis.

Både når det gjelder å redusere eget klimaavtrykk og utvikle nye produkter, tjenester og løsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn og fremmer grønn forretningsutvikling og konkurransekraft.
Det er andre gang Skift utarbeider et klimaregnskap.

- Med klimamålene som er satt av EU, må norsk næringsliv få oversikt over egne utslipp. Regnskapet viser både hvor de største utslippskuttene kan gjøres, og hvor det kan bygges grønn konkurransekraft. Det internasjonale markedet etterspør i stadig større grad mer bærekraftige varer og tjenester. Her er det viktig å dokumentere utslippskutt, sirkulære verdikjeder og miljøtiltak på en god måte, sier adm. direktør Bjørn Kjærand Hauglan i Skift.

Telenor, Posten, Schibsted, PwC og Storebrand er blant medlemsbedriftene i Skift.

Naviled
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline