Voksende breddeaktør

NYHETER - Siden 2016 har vi vokst med 145 ansatte, sier adm. direktør Helge Rysjedal i BKK Enotek. Den tidligere entreprenørdelen av BKK Nett har mer enn nok å gjøre.
tirsdag 17 november 2020
NASJONAL AKTØR. BKK Enotek hadde i fjor
en omsetning på 535 millioner kroner.
Målsettingen til energientreprenøren er
både å være en kortreist aktør og drifts-
partner på Vestlandet, kombinert med
prosjektbasert virksomhet over hele landet.  

- Økningen har både vært organisk og gjennom oppkjøp og fusjoner. Vi fusjonerte med deler av Mørenett i 2017 og MultiVolt i 2020. Da BKK kjøpte Sunnfjord Energi tidligere i år, tok vi over entreprenørdelen av dette selskapet.  

BKK Enotek er eid av BKK, Tafjord Kraft, Tussa Kraft og ­MultiVolt Holding. Totalt har selskapet 245 ansatte, med en omsetning i fjor på 535 millioner kroner. Selskapet har hovedkontor i Bergen, med avdelinger i Gulen, Førde, Leirvik og Knarvik. 

Kompetanse fra A til Å

Rysjedal forteller at BKK Enotek arbeider i bredden. 

- Vi har kompetanse på prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, anleggsledelse, installasjon og drift. Vi prosjekterer, bygger og drifter infrastruktur på alt fra sentral-, regional- og distribusjonsnett til belysning og fiber- og teleanlegg, industri og elektrifisering. Samtidig har vi et stort antall rammekontrakter og driftsavtaler med blant annet ferge­rederier, småkraftverk og oppdretts- og industribedrifter. 

- Målsettingen er å være en kortreist aktør og driftspartner på Vestlandet, kombinert med prosjektbasert virksomhet over hele landet.  

Godt posisjonert

- Hvordan vurderer dere markedsutviklingen? 

- Overordnet ser vi at samfunnet blir mer elektrifisert og digitalisert. Forventninger og krav til den nødvendige infrastrukturen blir stadig høyere. Her har det vært underskudd på kompetanse, som nok vil vare en stund til. Vi er godt forberedt på denne utviklingen.  

- BKK Enotek er en aktør på nasjonale og regionale nett. I fjor var det så stor aktivitet på Vestlandet at vi aldri kom oss til andre deler av landet. I 2019 og tidlig 2020 avsluttet vi ­Mongstad-Modalen-prosjektet for BKK Nett. Her var det ekstremt høy aktivitet, både på linje- og stasjonsbygging. Sammen med blant annet Sotrasambandet gjorde dette at vi i en periode måtte si nei til andre oppdrag.  

- Vi er også en nasjonal aktør på hurtigladestruktur, samtidig som vi har spisskompetanse på industri og havbruk. Spesielt havbrukskunder etterspør vår kompetanse. Her har vi kontrakter på mer enn 30 anlegg som skal elektrifiseres med fornybar energi gjennom landstrøm. 

Må se digitaliseringsmulighetene

- Hvordan planlegger dere for de neste årene?  

- Vi har vekstambisjoner. I en del av områdene vi arbeider er det gode muligheter for organisk vekst. Her skal vi satse. Dukker de rette mulighetene opp, er vi også åpne for flere oppkjøp.  

- Hva er de viktigste utfordringene for bransjen?  

- Næringen må ha kompetanse til å se mulighetene digitaliseringen gir. Jeg tror dette handler om kompetanse og kultur. Selv om det er mange eldre og svært kompetente nestorer i bransjen, har de kanskje begrenset kompetanse på digitalisering.  

- Samtidig er kraftbransjen av naturlige årsaker noe konservativ. Det kan være en utfordring for både anskaffere og ­leverandører å evne å tenke nytt. Her spiller vi som entreprenør en viktig rolle i å ta i bruk ny teknologi og synliggjøre nye muligheter for kundene. På elektrifiseringsområdet handler en del fortsatt om kapasitet til å få gjennomført ambisjonene vi har som samfunn.

Interessegruppen viktig

- Som nevnt har vi vært med i Nelfo sin interessegruppe for energientreprenører siden starten. Dette har vi stor nytte av.

- Det er flere saker der konkurrerende bedrifter har felles interesser. Interessegruppen tar nettopp opp problemstillinger som er relevante på tvers i bransjen.

- Å sørge for orden og ryddighet i bransjen er kjempeviktig. Alle seriøse aktører har en felles interesse av gode lover og regelverk, og ryddige anskaffelsesprosesser. Dette er fundamentalt for å sikre like konkurransevilkår. I noen tilfeller har det vært uregelmessigheter med utenlandske selskaper. Dette er alvorlig nok i seg selv. I neste omgang er dette en trussel for aktørene som driver seriøst, både norske og utenlandske.

- Her spiller interessegruppen en viktig rolle med å skape en arena, der kunder og leverandører kan utveksle erfaringer og ha dialog om virkemidler for å avsløre uryddigheter. Interessegruppen bør også kunne påvirke lovgivende og kontrollerende myndigheter i riktig retning. Her gjør Nelfo gjør en knallbra politisk jobb.

- Bransjen burde bli enda flinkere til å bruke denne interessegruppen.

Ajax Led
Partnere
Schneider Partnere
Lighthouse Partnerlogo
Partnerlogo
ABB
Partnerlogo
Vanpee Partnere
Partnerlogga
ANNONSE
Namron twistline