Annonsering

 

Papirutgave

Elmagasinet har ca 27 000 lesere per utgave. Leserne bruker i gjennomsnitt 36 minutter på hver utgave. 97,5 prosent av leserne har stor beslutningsmyndighet ved innkjøp av varer og tjenester. Fire av fem lesere leser alle utgavene.

Elmagasinet sendes også digitalt til ansatte i Nelfos medlemsbedrifter. Per 1. januar er antallet ca. 5 500 registrerte eposter, og antallet øker raskt. Dette betyr at ansatte får ElmagasinetDIGITAL på epost, samme dag som tidsskriftet utkommer.

Målgruppespesifikasjon
Elmagasinet sendes til drøyt 1 778 av medlemsbedriftene i Nelfo. Rundt 400 av medlemsbedriftene driver elektrohandel. Tidsskriftet sendes også til 700 andre elektrofaghandlere.

Andre abonnenter er elektroserviceverksteder, automatiseringsindustrien, elverk, rådgivende ingeniører, arkitekter, offentlige og private byggherrer, industribedrifter, kommunale og statlige institusjoner, fag- og yrkesskoler, tekniske skoler, leverandører, produsenter, agenter og grossister, reklamebyråer, samarbeidende organisasjoner i inn- og utland.

Annonsemateriell
svein@elmagasinet.no
magne@elmagasinet.no

Laste ned utgivelsesplan, tekniske data og priser 2020

Nettutgave

Elmagasinet er det ledende informasjonsorganet for elinstallsjonsbransjen i Norge. På våre nettsider er det flere muligheter til å nå beslutningstakerne i bransjen.

Ønsker du å annonsere på Elmagasinet.no?
Bestil annonse her eller send en epost til Svein Arnesen.