Ansatte

Elmagasinet er det ledende fagtidsskriftet for elinstallasjonsbransjen i Norge. Bladet leses blant annet av elinstallatører, grossister og leverandører, rådgivere og byggherrer med elektrokompetanse og fagfolk i skoleverket. Bladet utgis av landsforeningen Nelfo, som representerer elektro, It, ekom, automatisering, systemintegrasjon og heis. 

Under er de som arbeider med Elmagasinet. Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du lurer på noe.

Bjørn Spjutøy
Redaktør
Mobil: +47 93 49 73 00 
Epost: bjorn@elmagasinet.no
 
 
Svein Arnesen
Annonsesjef
Mobil: +47 93 26 26 66 
Epost: svein@elmagasinet.no
 
 
Magne Vitsø
Grafisk formgiver
Epost: magne@elmagasinet.no
 
 

Inger Elise Holden
 

Abonnement 
Mobil: +47 902 44 943
Epost: inger.elise.holden@nelfo.no

Jan-Erik Gulliksen

Abonnement
Mobil: +47 900 91 283
Epost: jan.erik.gulliksen@nelfo.no

 

Nina Heier Johansen
Webmaster elmagasinet.no
Mobil: +47 958 70 027 
Epost: nina.johansen@nelfo.no