1 200 milliarder samferdsels­kroner

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

1 200 milliarder samferdsels­kroner

I Nasjonal transportplan 2022–2033 blir det foreslått å bruke 1 200 milliarder kroner på samferdselsinfrastruktur.

Toglinjer ved Sentralbanestasjon Oslo en vinterdag

20 MILLIARDER TIL SIGNALSYSTEM. I Nasjonal transportplan 2022-2033 er det satt av 20 milliarder kroner til det digitale signalsystemet ERTMS. Det skal sørge for at togene i Norge er i rute

Her er det satt av 510 og nesten 400 milliarder kroner til henholdsvis riksvei- og jernbaneutbygging. Planen legger opp til at 50 påbegynte prosjekter skal ferdigstilles. 80 nye prosjekter skal være ferdig i løpet av de neste seks årene.  

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier planen både er ambisiøs og realistisk. 

– Vi er også opptatt av at effektiv bruk av ny teknologi skal bidra til enklere reisehverdager og det grønne skiftet. Med å øke forskningen på dette området til 120 millioner kroner årlig, legger vi forholdene til rette for at fremtidens teknologi blir virkelighet. 

– Selvkjørende og utslippsfrie biler, intelligente transportsystemer og hydrogenferjer er eksempler på teknologi som kan gi nye muligheter for en mer effektiv, sikker og miljøvennlig transport. 

– Vi skal også sikre at regelverk er oppdatert, slik at det ikke blir en barriere for innovasjon. Norge skal ha et regelverk som gjør at vi kan være tidlig ute med trygg utprøving og bruk av teknologi, som bidrar til mobilitet og en enklere hverdag for folk. Selvkjørende busser og droner som leverer varer er eksempler på dette. 

Les mer om følgende emner: