102 millioner til energitiltak 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

102 millioner til energitiltak 

Norske kommuner får 102 millioner kroner i Enova-støtte til energitiltak i sine utleieboliger.

Norske kommuner får 102 millioner kroner i Enova-støtte til energitiltak i sine utleieboliger Foto: Enova

Dette skal redusere energiforbruket, og på sikt lavere strømregninger for de som leier. 

Det var stor interesse fra kommunene da Enova lanserte støttetilbudet tidligere i høst. Siden det er lagt opp som en konkurranse, var det prosjektene som leverte flest kilowatt-timer per støttekrone, som ble rangert øverst. 63 prosjekter i 17 kommuner får midler. 

Midlene kommer fra budsjettforliket mellom regjeringen og SV i november 2021. Da ble bevilgningen til Enova blant annet økt med 100 millioner kroner som skulle gå til energitiltak i husholdninger. Kommunene kunne søke ni tiltak, eksempelvis solceller, væske-vann varmepumpe og etterisolering av yttervegger. 

Mer støtte i 2023 

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å bevilge 333,5 millioner kroner til en ny støtteordning for energitiltak neste år. Den skal omfatte kommunalt eide utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Det er husbanken som skal administrere ordningen. 

Les mer om følgende emner: