104 millioner til hydrogendrevet lasteskip

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

104 millioner til hydrogendrevet lasteskip

Verdens første hydrogendrevne lasteskip With Orca får 104 millioner kroner i støtte fra Enova. Det betyr at Egil Ulvan Rederi kan bygge nullutslippslasteskipet, som har fått en langtidskontrakt med HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri.

With Orca blir verdens første hydrogendrevne lasteskip. Fartøyet, som har fått en langtidskontrakt med HeidelbergCement og Felleskjøpet Agri, skal settes i drift i 2024 Illustrasjon: Norwegian Ship Design

Det som kjennetegner With Orca er et nullutslippskonsept, med hydrogen som drivstoff og et energieffektivt skrog. Etter planen skal skipet settes i drift i 2024. 

– Vi er opptatt av ny klimateknologi. Dette er et helhetlig og godt gjennomarbeidet prosjekt med stor innovasjonshøyde. Det kan sette fart på flåtefornyelsen i dette segmentet, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.  

– På mange måter er skipet toneangivende inn mot det grønne skiftet. Det oppfyller Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement sine strenge krav til morgendagens utslippsfrie tonnasje. Samtidig er det et eksempel på gjennomføringskraft, sier daglig leder Arild Hoff i Egil Ulvan Rederi. 

Lasteskipet, som skal utstyres med en hydrogen-forbrenningsmotor, hydrogen-brenselceller og batteri, har en rekke energibesparende tiltak som Flettner-rotorer. Dette er sylindere som spinnes rundt i vinden for å gi fartøyet fremdrift. Det spesialdesignede skroget, med senkekjøler og tilpasset rorløsning, gjør det mulig å utnytte vinden i større grad enn før. 

– Det er beregnet at rotorseilene teoretisk kan redusere drivstofforbruket med inntil 50 prosent. I perioder kan skipet kun gå på vindkraft. Når det blåser mer enn skipet trenger, kan vindkraften brukes til å lade batteriene, sier Nakstad. 

Et annet tiltak er bruk av teknologi for omdanning av varmetap ved energiomforming til elektrisk energi. Denne teknologien som er i bruk i landbasert industri, er lite utbredt på skip. 

14 millioner til bunkringsløsning

Enova gir også 14 millioner kroner til Statkraft og Skagerak Energi, som søkte om støtte til en bunkringsløsning som skal forsyne With Orca med hydrogen. Her skal gassen lagres i komprimert form i utbyttbare containere. Bunkringen skal skje med at tomme containere løftes av skipet, og erstattes med fulle.

Les mer om følgende emner: