105 millioner til utslippsfrie anleggs­maskiner og mobile ladestasjoner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

105 millioner til utslippsfrie anleggs­maskiner og mobile ladestasjoner 

I første søknadsrunde i 2024 for programmet «Utslippsfrie anleggsmaskiner»gir Enova nesten 75 millioner kroner i støtte til 58 utslippsfrie anleggsmaskiner, mens for tilbudet «Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner» gis det drøyt 30 millioner kroner i støtte til 26 mobile batterier.

Stadig flere aktører tar i bruk elektriske gravemaskiner Foto: Enova/Håkon Bjørngård

– 2023 var et godt år for omstillingen til utslippsfrie alternativer. Starten på 2024 er også lovende med tanke på videre utvikling i markedene, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova. 

– Vi registrerer økt optimisme og interesse blant markedsaktørene, og at de har et bedre erfaringsgrunnlag å bygge på for å utvide tilbudet ytterligere. 

Støtten til utslippsfrie anleggsmaskiner kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad begrenset til fem millioner kroner. Neste frist for å søke støtte fra programmet er 16. mai 2024. 

Støtten til mobile ladestasjoner kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til to millioner kroner. Programmet er planlagt avsluttet ved utgangen av 2024. 

Les mer om følgende emner: