1,12 milliarder til hydrogenprosjekter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

1,12 milliarder til hydrogenprosjekter 

Enova gir 1,12 milliarder kroner til hydrogenprosjekter i maritim sektor.

Færder Tankers LR2 er ett av skipene som får Enova-støtte

Dette gjelder etablering av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen med 669 millioner kroner, og sju hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøy med 451,3 millioner kroner. 

– Hydrogen kan bli en sentral klimaløsning i Norge. Dette gjelder spesielt for maritim sektor og industrien. Her kan landet styrke sin posisjon som en drivkraft for utslippsfrie løsninger i skipsfarten, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at Norge som en energi- og skipsfartsnasjon har gode forutsetninger for å lede teknologiutviklingen for den grønne omstillingen.  

– Hydrogen og grønn maritim industri er to av sju satsingsområder i veikartet til regjeringen for et grønt industri­løft.  

De fem produksjonsanleggene har kapasitet til å levere hydrogen til 35-40 skip. 

I desember i fjor delte Enova også ut mer enn 1 milliard kroner til tre hydrogenprosjekter. 

Les mer om følgende emner: