11,7 prosent flere konkurser i 2022 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

11,7 prosent flere konkurser i 2022 

Ifølge tall fra Dun & Bradstreet gikk 3 723 selskaper konkurs i Norge i fjor. Dette er 11,7 prosent mer enn i 2021.

Økningen i antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen i fjor var størst i desember

Konkursene økte i alle måneder bortsett fra april. Det har gått verst utover hotel- og restaurantbransjen. Her er økningen på 34,7 prosent for året, og 68,2 prosent i desember. 

Antall bedrifter som ble tvangsavviklet av myndighetene er redusert med 43,8 prosent i desember, og 8,9 prosent for året som helhet. 

– Konkurstallene gikk mye ned i pandemiårene 2020 og 2021. Norge-tallene våre viser at norsk næringsliv aldri har hatt høyere resultatgrad enn i 2021. Konkursene i 2022 er derfor på et mer normalt nivå enn i fjor. Trenden nå er at flere større selskaper går overende, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.  

– I store deler av næringslivet er optimismen for 2023 på et svært lavt nivå. Høyere priser på innsatsfaktorer, økt inflasjon, høyere rente og økte skatter bidrar til dette. Redusert investeringsvilje vil føre til at flere må legge ned. 

Mange konkurser i desember 

–  I fjor økte konkursene i bygg- og anleggsbransjen med 3,9 prosent. I desember var økningen på 31,4 prosent. Med høye materialkostnader og renter, reduserte eiendomspriser, dyrere personalkostnader og forbud mot innleie av arbeidskraft på Østlandet forventer vi flere nedleggelser i denne bransjen. 

Konkursene økte mest i Troms og Finnmark og Nordland, med henholdsvis 29,2 og 25,5 prosent fra året før.  

Les mer om følgende emner: