135 millioner til produksjonsanlegg for grønt hydrogen 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

135 millioner til produksjonsanlegg for grønt hydrogen 

Aker Horizons Asset Development får inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Rjukan i Tinn kommune i Vestfold og Telemark.

Slik kan hydrogenanlegget til Aker Horizons Asset Development på Rjukan bli Illustrasjon: Aker Horizons Asset Development

I første omgang vil størrelsen på anlegget være på 20 MW, med ni tonn hydrogenproduksjon per dag. Om prosjektet lykkes kan det legge grunnlaget for en utvidelse med ytterligere 20 MW. Aker Horizons skal modne prosjektet frem mot en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med mulig produksjonsstart i 2025. 

– Utvikling av ny teknologi for produksjon og kommersialisering av grønt hydrogen er en viktig del av den grønne omstillingen av Norge. Dette er et prosjekt med stort vekstpotensial, som kan bidra til økt fastlandseksport, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge. 

Grønne arbeidsplasser 

– Hydrogenfabrikken vil medføre investeringer i Rjukan på flere hundre millioner kroner, og nye grønne arbeidsplasser. Hydrogenproduksjon med utnyttelse av overskuddsvarme kan resultere i etablering av andre industrier som kan nyttiggjøre seg av denne, og tilrettelegge for sirkulærøkonomisk utvikling basert på fordelene Rjukan har, forteller prosjektdirektør Ragnhild Stokholm i Aker Horizons Asset Development. 

Utvikling av en verdikjede for bærekraftig produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen er sentralt i regjeringen sitt veikart for grønt industriløft. Det forventes stor vekst i etterspørselen etter gassen, blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og avkarbonisering av industri, som i dag bruker fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder.  

Risikoavlastning 

– Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge støtter prosjektet vårt på Rjukan. Slik målrettet innsats fra virkemiddelapparatet bidrar til risikoavlastning, og videre utvikling for oppskalering av grønn hydrogenproduksjon. Vår målsetting er at dette skal bli et lønnsomt nullutslippsalternativ både i Norge og globalt, sier konsernsjef Knut Nyborg i Aker Horizons Asset Development. 

Les mer om følgende emner: