143 millioner til landstrøm 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

143 millioner til landstrøm 

I den siste tildelingsrunden for støtteprogrammet «Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading» får 17 landstrømprosjekter til sammen nesten 143 millioner kroner i Enova-støtte.

Fra et landstrømanlegg i Ålesund Foto: Ane Lill Nerbøvik

Med dette har Enova støttet slike anlegg med drøyt 1 milliard kroner siden 2016.  

– Vi har bidratt til at det er etablert et marked for landstrøm, og en offentlig tilgjengelig infrastruktur. Derfor er det riktig å bruke våre midler på andre områder. Av 131 landstrømprosjekter som har fått støtte er 86 ferdigstilte, sier Rune Holmen, leder for maritim transport i Enova. 

– Vi fortsetter å støtte installasjon av landstrømsystem i fartøy i en begrenset periode for å bidra til økt bruk av og etterspørsel etter landstrøm. Vårt nye program «Batteri i nullutslippsskip» skal gjøre batterielektrifisering mer konkurransedyktig, og bidra til en raskere grønn omstilling av skipsfarten. 

– Etter hvert som det bygges flere batteridrevne fartøy, er det også behov for utbygging av ladeinfrastruktur. Her er vi i gang med å utarbeide et nytt støtteprogram. 

Les mer om følgende emner: