22 millioner i Enova-støtte til vindseil 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

22 millioner i Enova-støtte til vindseil 

Det norske selskapet Wind Catching Systems har fått 22 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge en pilot for ny teknologi for flytende havvind.

Med 126 turbiner montert i en ramme på 300x350 meter får "Windcatcher" en installert effekt på 126 MW

Her skal turbinen som skal installeres i multiturbinstrukturen «Windcatcher» testes og verifiseres. Deretter skal det bygges en nedskalert versjon av løsningen, med minst sju turbiner før selskapet bygger fullskala enheter. 

– Fullskalaversjonen blir stor. Her setter vi 126 turbiner hver på 1 MW inn i en ramme på 300×350 meter, sier adm. direktør Ole Heggheim i Wind Catching Systems. 

– Den tradisjonelle havvindmøllen har én vindturbin pr. installasjon med en effekt på 8-15 MW. Vårt konsept har en installert effekt på 126 MW. Hver enhet leverer fem ganger så mye strøm som dagens største havvindturbiner på en femtedel av arealet. 

Selskapet har søkt om midlertidig konsesjonsendring for Mehuken vindpark i Kinn kommune.  

Vindkraft er viktig for å møte den økende etterspørselen etter fornybar kraft i Norge og Europa. Neste år skal regjeringen lyse ut og tildele areal for havvind på Utsira Nord, og første fase av Sørlige Nordsjø II. Innen 2040 skal staten ha tildelt områder der det totalt kan bygges 30 000 MW havvind. 

Les mer om følgende emner: