25,5 millioner til landstrømanlegg   

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

25,5 millioner til landstrømanlegg   

Narvik Havn og offshore-terminalen på Mekjarvik i Rogaland får totalt 25,5 millioner kroner i Enova-støtte til å bygge landstrømanlegg. De skal være i drift innen utgangen av 2024.

På det nye kaianlegget i Narvik blir det landstrøm Foto: Kalle Punsvik/Narvik Havn

Siden 2016 har Enova gitt mer enn 867 millioner kroner i støtte til 121 landstrømprosjekter. Anlegget i Narvik skal bygges av et felles selskap, med Narvik Havn og Plug Nord som eiere. I tillegg til installasjonen for høyspent cruise, skal det også bygges et anlegg som legger til rette for mindre cruiseskip som bruker lavspentstandard. Enova-støtten er på 10,6 millioner kroner.  

Terminalen i Mekjarvik har en 500 meter lang dypvannskai. Den blir brukt av både offshore-, kran- og godsskip. Her bygges det et lavspent landstrømanlegg, med 14,8 millioner kroner i støtte fra Enova.   

Enova planlegger også en ny utlysning for investeringsstøtte til landstrøm.   

Les mer om følgende emner: