264 nye boliger på Ulven 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

264 nye boliger på Ulven 

– Med Ulvenplassen, som omfatter 264 nye boliger, fortsetter vi utbyggingen på Ulven i Oslo. Vi setter i gang dette prosjektet uten forhåndssalg for å bidra til å redusere boligmangelen, og ha nye å tilby når markedet er tilbake, sier konserndirektør for boligutvikling storby i Obos, Ingunn Andersen Randa.

Obos fortsetter utbyggingen på Ulven med 264 nye boliger Bildet kan uten begrensning benyttes av Obos. Bildet kan benyttes som pressebilde utsendt av Obos. Bildet kan ikke lagres av medier og benyttes uavhengig av pressemelding fra Obos. Ved ønsket bruk av tredjeparter må ny brukslisens erverves fra Nyebilder AS. Kontakt Thomas Bjørnflaten (tlf: 90203277) pr epost thomas@nyebilder.no.

– Når dette er ferdig i første halvår 2026, vil rundt to tredjedeler av vår utbygging i dette området være ferdig. Veidekke har bygget mer 500 av de 692 boligene som er ferdigstilt.  – Vi er svært fornøyde med å fortsette arbeidet på Ulven. Dette er ekstra viktig for oss i et kjølig boligmarked. Med dette prosjektet tar Obos ansvar med å dempe rekyleffekten som kommer i Oslo når markedet snur, sier avdelingsleder Kaare Gilhus i Veidekke Bygg Oslo. 

Seniorboliger 

Hver fjerde av boligene i byggetrinnet inngår i et nytt seniorkonsept med fellesarealer. Her skal Obos samarbeide med Diakonhjemmet Omsorg.  

– I Oslo er det forventet at antall eldre over 80 år vil dobles innen 2040. Samtidig legger myndighetene opp til at denne gruppen skal bo lengst mulig hjemme. Utfordringen er mangel på boliger der de kan være trygge, og ha mulighet for sosialt fellesskap. Her girer vi opp satsingen, sier daglig leder Stian Svae i Ulven Bolig. 

Les mer om følgende emner: