31 personer døde på jobb i 2021 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

31 personer døde på jobb i 2021 

– 30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. De siste fem årene har arbeidsskadedødsfallene vært på et historisk lavt nivå. Dessverre er det en tendens til at de øker igjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Etter at arbeidsskadedødsfallene de siste fem årene har vært på et historisk lavt nivå, var det økning i fjor ©Fotograf John Petter Reinertsen

– Til sammenligning ble det i 2020 registrert 28 arbeidsskadedødsfall, mens gjennomsnittet for femårsperioden 2016-2020 er 27 per år.  

– Alvorlige ulykker på arbeidsplassen kan og skal forebygges. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet er en sentral forutsetning for å lykkes med dette. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge. 

– Også i 2021 er det fire næringer som historisk peker seg ut med flest arbeidsskadedødsfall. Dette gjelder bygg- og anleggsvirksomhet med ni, transport og lagring med sju, industri med seks og jordbruk med fem.  

– Fire av dem som døde i bygg- og anleggsbransjen ble klemt/fanget, mens tre omkom i fallulykker. To av dem var utenlandske arbeidstakere. 

– Antall arbeidsskadedødsfall i denne næringen har vært stabil den siste tiårsperioden. Med tanke på at store deler av bransjen arbeider godt og systematisk med forebygging av alvorlige ulykker, er det altfor mange som dør på jobb.  

– Klem- og trafikkulykker er de dominerende ulykkestypene i 2021. Tolv av dødsfallene skyldtes at arbeidstakeren ble klemt eller fanget. 

Les mer om følgende emner: