4 400 permitterte lærlinger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

4 400 permitterte lærlinger

– I mai i fjor var hver tiende lærling permittert. I dag er tallet mindre enn 200. Det har variert hvor mye lærlingene og lærekandidatene har vært berørt. For noen har endringene vært små. Andre er blitt permittert, sier avdelingsdirektør Irene Hilleren i Utdanningsdirektoratet.

- Det virker som koronapandemien har brutt trenden med et økende antall nye lærekontrakter de siste årene. I 2019–20 var det 900 færre nye lærekontrakter enn året før. Nedgangen er i hovedsak i privat sektor. - Til tross for tidvis nedstenging og permitteringer viser Lærlingundersøkelsen 2020 at lærlingene i stor grad trives, og at motivasjonen ikke er redusert. 85 prosent av lærlingene trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen. Hilleren fastslår at pandemien ikke er over. - Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene for fagopplæringen blir.

– I fjor vår gjorde strenge smitteverntiltak det vanskelig å gjennomføre fag- og svenneprøver. Det var blant annet utfordrende å samle medlemmene av prøvenemndene, og finne et passende sted å gjennomføre prøvene. 

– Selv om det ble avlagt betydelig færre fag- og svenneprøver i mars og april i fjor enn året før, ble det i perioden juni-september 2020 avlagt flere prøver enn i 2019. Totalt sett ble det avlagt tre prosent færre fag- og svenneprøver i perioden 2019–20, sammenlignet med 2018–19. Det er praksiskandidatene som står for nedgangen, mens lærlingene ser ut til å ha blitt prioritert. 

Motiverte lærlinger

– Det virker som koronapandemien har brutt trenden med et økende antall nye lærekontrakter de siste årene. I 2019–20 var det 900 færre nye lærekontrakter enn året før. Nedgangen er i hovedsak i privat sektor.  

– Til tross for tidvis nedstenging og permitteringer viser Lærlingundersøkelsen 2020 at lærlingene i stor grad trives, og at motivasjonen ikke er redusert. 85 prosent av lærlingene trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen. 

Hilleren fastslår at pandemien ikke er over.

– Vi vet ikke hva de langsiktige konsekvensene for fagopplæringen blir. 

Les mer om følgende emner: