4,6 milliarder til energi- og klimaprosjekter 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

4,6 milliarder til energi- og klimaprosjekter 

I fjor ga Enova 4,6 milliarder kroner i støtte til mer enn 5 500 energi- og klimaprosjekter, i tillegg til 7 256 tiltak i norske boliger gjennom Enovatilskuddet.

Yara fikk i fjor Enova-støtte på inntil 283 millioner kroner for å produsere grønt hydrogen i gjødsel­produksjonen i Porsgrunn Foto: Yara

Det er forventet at disse prosjektene vil redusere ikke-kvotepliktige utslipp med rundt 301 000 tonn CO2. 

– De som går foran i teknologiutviklingen tar stor økonomisk risiko. Her skal vi være fødselshjelper. Det er ingen liten oppgave. Her trengs det ny teknologi for å oppfylle klimamålene, sier adm. direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. 

– Det største potensialet for klimatiltak utenfor kvotepliktig sektor er på transportområdet. Disse tildelingene utgjorde 44 prosent av de disponerte midlene, og nær 73 prosent av utslippsreduksjonene i 2021. 

Enova-støtten fordelte seg med 375 millioner kroner til 7 265 forbrukerprosjekter, 2,1 milliarder kroner til 4 949 transportprosjekter, 1,7 milliarder kroner til 240 industri­prosjekter og 402 millioner kroner til 212 prosjekter som bidrar til videreutvikling av energisystemet. 

Les mer om følgende emner: