48,9 millioner til industriprosjekter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

48,9 millioner til industriprosjekter

Enova gir til sammen 48,9 millioner kroner i støtte til 44 klima- og energisatsinger i industrien.

Energisatsingen i industrien fortsetter Foto: Enova

Prosjektene gjelder spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteripakke og landstrøm for fôrflåter og utredning av klima- og energitiltak. 

– Satsingen på dette området i industrien fortsetter. Derfor er det svært gledelig å bidra til denne omstillingen, sier markedssjef Oskar Gärdeman i Enova. 

Støttetilbudet «Klima- og energisatsinger i industrien» skal bidra til at flere tar i bruk tilgjengelige nullutslippsløsninger som ikke brukes i stort nok volum. Det siste året har Enova støttet nærmere 231 prosjekter med 250 millioner kroner gjennom dette støtteprogrammet. Total skal disse redusere klimagassutslippene med 45 000 tonn CO2. 

Les mer om følgende emner: