5G kan løse mangelen på arbeidskraft 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

5G kan løse mangelen på arbeidskraft 

I et steinbrudd på Eikefet nord for Bergen tester Telenor sammen med teknologiselskapet Steer og entreprenøren Romarheim hvordan selvkjørende trucker kan bidra til å løse bemanningsutfordringene i bransjen.

– Det er  krevende å få tak i fagfolk, spesielt trucksjåfører. Her må vi tenke nytt rundt bemanning, sier Kåre Romarheim, leder Bygg og Anlegg i Romarheim. 

– Med selvkjørende maskiner fjerner vi personell fra belastende arbeidsoppgaver. Dette øker sikkerhetsnivået dramatisk. Foreløpige erfaringer fra prosjektet viser at behovet for arbeidskraft reduseres, arbeidet effektiviseres, lønnsomheten øker og det blir tryggere og mindre helseskadelig å arbeide på anleggsplassen. 

De selvkjørende truckene kjører langs forhåndsprogrammerte ruter i steinbruddet. Deretter laster de av og på ved faste  punkter. Maskinene kontrolleres av én operatør som sitter i førerrommet på trucken. På sikt er ambisjonen å hel-automatisere alle oppgavene på anlegget. Mister trucken mobilnettet går den i safemodus og stopper automatisk. 

Truckene navigeres med en teknologi som kombinerer satellittnavigasjon med signaler fra en lokal landbasert kilde. Dette gir kjøretøyene en presisjon ned til tre cm. Posisjon og maskindata til hver truck sendes inn i systemet via 4G- eller 5G-nettet, slik at trafikken kan styres og kjøretøyene tar hensyn til hverandre. Dette gjelder eksempelvis køkjøring med sikkerhetsavstand, eller å vente med å kjøre inn en smal passasje om det står en annet truck der.  

– Dette pilotprosjektet viser tydelig betyd­ningen 4G- og 5G-nettet kan ha for industrien, sier Birgitte Engebretsen, påtroppende leder i Telenor Norge. 

Les mer om følgende emner: