750 millioner til Grønn plattform

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

750 millioner til Grønn plattform

Grønn plattform-satsingen, som skal løse konkrete utfordringer, akselerere grønn omstilling i næringslivet og legge til rette for nye grønne verdikjeder videreføres i 2022.

I fjor høst fikk Zerokyst-prosjektet 120 millioner kroner i støtte fra Grønn plattform til å utvikle hydrogenelektriske fiskebåter. Her er Karoline og Bent Gabrielsen sammen med Erik Ianssen fra Selfa Arctic etter overleveringen av "Karoline", verdens første batteridrevne sjark Foto: Marius Fiskum/Selfa Arctic

Regjeringen øremerker inntil 750 millioner kroner til slike treårige samarbeidsprosjekter.

– Forskning og innovasjon skaper morgendagens bærekraftige samfunn. Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Felles utlysing i virkemiddelapparatet

Med fellessatsingen Grønn plattform vil Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva utløse større prosjekter, som ikke dekkes av de enkeltes ordninger.

– For å lykkes med den grønne omstillingen trengs kunnskapsbaserte løsninger. Her er det avgjørende at næringslivet og forskningsinstituttene samarbeider i den grønne, digitale, sier adm. direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.

Adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge fastslår at samarbeid er nødvendig for å skape de nye grønne jobbene, og nå målsettingen om 50 prosent økning av eksporten utenom olje og gass.

– Grønn plattform skal bidra til dette. Vi inviterer selskaper og forskningsmiljøer i hele landet til å søke om støtte til samarbeidsprosjekter som løser samfunnsutfordringer og bidrar til sysselsetting, verdiskaping og fremtidig eksport.

– Vi ser frem til gode prosjektsøknader som vil bruke kompetansen og testfasilitetene i katapult-sentrene for å skape mer grønn industriproduksjon i Norge, sier konstituert adm. direktør Krüger Enge i Siva Andreas.

Les mer om følgende emner: