89 millioner utslippsfrie hurtigbåter

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

89 millioner utslippsfrie hurtigbåter

Gjennom Klimasats får fire fylkeskommuner 89 millioner kroner i støtte til å utvikle og designe utslippsfrie hurtigbåter, og elektrifisere båter i drift.

Bilde av hurtigbåt

Miljødirektoratet støtter fylkeskommuner med å utvikle utslippsfrie og hybride hurtigbåter. Foto: Omni Produksjon

Innlandet fylkeskommune får 2,1 millioner kroner til et forprosjekt for å vurdere om en båtrute på Mjøsa, mellom Hamar og Gjøvik kan bli utslippsfri. 

Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner til merkostnader i forbindelse med ombygging av MS Fjordled. Søsterbåten har tidligere fått støtte. Med to helelektriske båter blir dette det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet. Rogaland har også fått støtte fra Enova til ladeinfrastruktur.

Vestland fylkeskommune får 12 millioner kroner til å dekke deler av merkostnader knyttet til elektrifisering av fire hurtigbåter som trafikkerer rutesambandene Kystvegsekspressen, Florøbassenget og Sogn. Fylket skal søke Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner skal sammen gjennomføre et stort prosjekt for å utvikle flere design- og byggspesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter, og stimulere til nytenking og innovasjon. Fylkeskommunene får knapt 56 millioner i støtte. Her skal resultatet være byggeklare tegninger, slik at fylkeskommunene i neste omgang kan bestille og teste utslippsfrie hurtigbåter. Designene skal være tilpasset ulike samband i fylkene.

20 millioner ekstra til utviklingskontrakter

Regjeringen satte i statsbudsjettet for 2020 av 80 millioner kroner til lav- og utslippsfrie hurtigbåter. I koronapakken i fjor bevilget regjeringen 20 millioner kroner ekstra til utviklingskontrakter for hurtigbåter.

Disse midlene, og en stor del av den øvrige hurtigbåtpotten, går til utviklingsprosjektet til Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, der det skal utvikles byggeklare design.

Klimasats er en del av regjeringen sin satsing på grønn skipsfart. Gjennom denne ordningen har flere hurtigbåtprosjekter fått støtte.

Les mer om følgende emner: