Å bruke gardintrapp er god HMS

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Å bruke gardintrapp er god HMS

– At mange byggherrer og hoved­entreprenører forbyr gardin­trapper på byggeprosjekter bidrar til høyere sykefravær og forskjells­behandling av kvinner og menn. Dette er dårlig HMS-arbeid, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo.

DÅRLIG HMS-ARBEID. - Arbeidsbukker gir mange kvinner større ergonomiske utfordringer enn menn, med økt risiko for slitasje og belastningsskader. Dette er heller ikke bra for å rekruttere flere kvinner til byggebransjen, sier HMS-sjef Eirik Remo i Nelfo

– Montører arbeider mye i ukurante stillinger, som knestående, huksittende eller med armene over skulderhøyde. Dette krever svært statisk belastende muskelarbeid, som kan gi plager i nakke og skuldre. Å være bevisst på dette er forebyggende i seg selv. Her er det viktig å ta små pauser for å slappe av i eksempelvis skuldermuskulaturen. Forebygging øker også muligheten for å stå lengst mulig i arbeid. Nelfo har mange nettbaserte minikurs om hvordan arbeidsbelastningen kan reduseres.

Høydedifferanse på 13,5 cm
– I gjennomsnitt er menn og kvinner henholdsvis 180,6 og 167,1 cm høye. Differansen på 13,5 cm gjør at sistnevnte sliter med arbeidsstillinger over skulderhøyde når de bruker arbeidsbukk. Dette øker faren for slitasje og belastningsskader. Her har mange kvinner større ergonomiske utfordringer enn menn.

Gardintrapper for hjemmebruk
– En av grunnene til at byggherrer og hovedentreprenører forbyr gardintrapp er at de er skeptiske til kvaliteten. Her har det vært en del skader og feil bruk. Ofte har håndverkerne brukt gardintrapper beregnet for hjemmebruk.

– Merkeordningen «Bra arbeidsmiljøvalg» er innført for å øke kvaliteten og sikkerheten på slikt utstyr. Her stilles det generelle krav til produktene om at de skal oppfylle tekniske krav i NS-EN standarer og/eller Produsentforskriften. De gamle og «slitne» gardintrappene kan byttes med mye mer moderne og sikre modeller.

– Selskapene i byggebransjen er flinke til å bevisstgjøre de ansatte på å bruke personlig verneutstyr, som hansker, hjelm og vernebriller. Dette burde også gjelde riktig bruk av arbeidsplattform, som eksempelvis gardintrapp. Dette handler om at håndverkerne får riktig opplæring, god og aktiv byggeplassledelse og en vernetjeneste som fungerer.

Tidkrevende
– På et anlegg er det mye utstyr og mange komponenter som skal monteres. Dette krever bruk av tilpassede arbeidsplattformer. Eksempelvis er ikke arbeidsbukker tilrettelagt for å ha verktøy eller festemateriell lett tilgjengelig. Her må montørene hele tiden tråkke opp og ned av bukken for å gjennomføre arbeidet. Det er både tidkrevende, og øker belastningen på kroppen. Dette må unngås for å skape et godt arbeidsmiljø, og ha de ansatte lenger i arbeid. 

Ikke bra for rekrutteringen
– Byggebransjen trenger flere kvinner. At de kan være mer utsatt for belastningsskader er ikke bra for rekrutteringen. Arbeidet må legges opp slik at det blir minst mulig belastning. Arbeidsplattformen må tilpasses oppgavene som skal gjøres. Dette gjelder både arbeidsbukker, stiger, gardintrapper, lifter og stillas. De ansatte skal dra fra jobb friskere enn da de kom. Dette er viktig for omdømmet til en bransje som trenger flere fagfolk.

Les mer om følgende emner: