A-krimsenter i Finnmark  

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

A-krimsenter i Finnmark  

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har åpnet A-krimsenteret i Alta. Dette er det åttende i rekken. Her skal 18 ansatte fra politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen åpnet A-krimsenteret i Alta

– Det er viktig å etablere et felles bilde av situasjonen i Finnmark. Dette vil være med på å sette retningen for nødvendige prioriteringer, sier senterleder Magnus Nilsen.  

– Det er nærliggende å se på bransjene som har nasjonal oppmerksomhet, som bygg og anlegg og transport. Også fiskerinæringen er aktuell.  

– Vi er i gang med å knytte kontakt med viktige aktører i næringslivet i Finnmark, både bransjeorganisasjoner og samarbeidende tilsynsmyndigheter.  

Han oppfordrer også publikum og næringslivet til å tipse etatene i a-krimsamarbeidet, om de har informasjon eller mistanke om ulovlige forhold. 

Les mer om følgende emner: