Advarer om solstormer 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Advarer om solstormer 

Ingen strøm eller mobildekning. Umulig å fylle bensin og diesel. Med solstorm kan dette bli virkeligheten, skriver gemini.no.

Solstormer kan lamme kritisk infrastruktur

Det er forsker Kristian Solheim Thinn i Sintef Energi som advarer om dette. Forskerne regner med fire hendelser med G5-solstorm i hver 11. åssyklus for solen. Det er forventet at nåværende syklus har høyest aktivitet i 2024 og 2025.  

Spesielt lange sjøkabler langs kontinentalsokkelen er sårbare. Også transformatorer og strømnett er utsatt. Siden kloden er inne i en periode med forventet høy solaktivitet, regner forskerne med kontroll- og verneproblemer i strømnettet. Det kan bety kollaps eller blackout, at transformatorer blir skadet og problemer med satellittnavigasjon.  

En av de mest kjente solstormene var i 1859, da det gikk hardt ut over telegraflinjer og terminaler. I 1972 ble tusenvis av sjøminer langs kysten av Vietnam detonert, i 1982 var det krøll med strømlinjene i Norge og Sverige, i 1989 var strømmen borte i ni timer i Quebec i Canada og i 2003, 2017 og 2022 ble flere satelitter slått ut. 

Sintef-forskeren sier at selv om det er mulig å måle når stormene kommer, er det vanskelig å gi gode prognoser på lang sikt.  

Les mer om følgende emner: