Alle vil ha BIM-teknikere

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Alle vil ha BIM-teknikere

– BIM-teknikerstudiet blir stadig mer populært. Bransjen står klar med åpne armer før studiet er gjennomført, sier utdanningsleder Per Anton Hansen ved Fagskolen Viken.

BIM-UNDERVISNING. Fra undervisningslokalene til BIM-teknikerstudiet på Kongsberg Foto: Fagskolen i Viken

– I vår uteksaminerte Fagskolen på Kongsberg 14 BIM-teknikere. Seks på BIM Konstruksjon og åtte på BIM Installasjon. I Fredrikstad fik to vitnemål på konstruksjon og to på anlegg. Tilsvarende tall for Fagskolen i Vestby er åtte på BIM Konstruksjon og åtte på BIM Installasjon. Alle fikk jobb før de var ferdige. Bransjen skriker etter folk med denne kompetansen.  

Bærekraft og sirkulærøkonomi styrer utviklingen

Hvordan utvikler studiet seg? Er det utfordrende å være oppdatert? 

– Det skjer noe hele tiden. Heldigvis er lærerne våre veldig motiverte til å følge med. For tiden er det mye oppmerksomhet på det grønne skiftet, bærekraftig utvikling og gjenbruk. Her ser vi en viktig rolle for oss. Med tanke på holdninger til og kunnskap om bærekraft og sirkulærøkonomi, kan vår påvirkning ha stor effekt når studentene kommer ut i arbeidslivet. 

– I høst skal vi drille lærerne våre på FN sitt 17 bærekraftmål for teknologi. Dette må de få skikkelig inn i ryggraden, spesielt når det gjelder bygg og anlegg.  

Hvilken bakgrunn har BIM-studentene? 

– De fleste har fagbrev, og har vært i arbeidslivet en stund. De søker gjerne fordi de ønsker nye utfordringer og ny jobb. Noen kommer rett fra bestått fagprøve. 

Økende kvinneandel

– Hvordan er søkertallene i høst?  

– Samlet for Kongsberg og Vestby er det åtte søkere til BIM Konstruksjon. Av disse er to kvinner. Av 68 som har søkt på BIM Installasjon er det ti kvinner. Flere kvinner søker her enn på de tradisjonelle tekniske fagene. De kan velge og vrake i jobber. 

– Vanligvis er antall søkere hos oss omvendt proporsjonale med arbeidsledighetstallene. Slik er det ikke nå. Selv om arbeidsledigheten er rekordlav, er det veldig gode søkertall. BIM-tekniker er et veldig populært studium. 

– Studentene kan velge ett år på fulltid på campus, eller ta to år basert på nettundervisning. Mange velger det sistnevnte, fordi de er etablerte og avhengig av jobb og inntekt.  

Oppfordrer bransjen til å stille med lærere

Hansen sier at skolen sliter med å rekruttere lærere.  

– Mange med denne kompetansen velger forståelig nok å bli i næringslivet. Fagskolen kan ikke konkurrere med lønnsnivået her.  

– Samtidig har vi lærere som stiller opp ved siden av jobben for å hjelpe oss. Vi skulle ønske flere ville bidra. Da kommer det flere BIM-fagfolk ut i andre enden.

Gode erfaringer fra Eliaden

Elmagasinet møtte Hansen på Eliaden i år.  

– Her får vi markedsført oss for nye studenter, lærere og selskaper. Besøket og interessen var bra. Det er også gøy å møte tidligere studenter som har fått jobb.  

– Selv om det er vanskelig å vurdere effekten av deltakelsen, er jeg ganske sikker på at flere velger fagskoleutdanningen etter å ha fått informasjon. Fagskolen har vært underkommunisert i mange år. Dette er i ferd med å snu. Det dokumenterer veksten vi har hatt de siste årene.  

Ifølge Tilstandsrapport for Fagskolen har antall studenter ved fagskolene i Norge økt fra 3 500 i 2005 til 28 241 i dag. 

BIM-tekniker

  • BIM(bygningsinformasjonsmodellering) integrerer miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har en sentral rolle å sikre gjennomføring av byggeprosessen i henhold til internasjonale standarder
  • BIM-tekniker Konstruksjon er digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner. Studiet, som rekrutterer studenter fra byggfagene, gir 60 studiepoeng.
  • BIM-tekniker Installasjon er digital 3D-modellering av tekniske installasjoner. Studiet, som rekrutterer studenter fra tekniske fag som elektro og VVS, gir 60 studiepoeng

Kilde: Fagskolen Viken

 

Les mer om følgende emner: