Analytiske systemer finner energityvene

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Analytiske systemer finner energityvene

– De største energityvene er ofte de vanskeligste å finne. FDD (Fault Detection and Diagnostics) er en analytisk løsning for å finne disse, fastslo Per Klokset, Building Advisor Sales Specialist i Schneider Electric, på IEE-webinaret ”Energibruk i bygninger – Finn energityvene”.

Energiovervåking

FINNER ENERGITYVENE. FDD-systemer tar energiovervåking et steg videre Foto: Schneider Electric

– De fleste kommersielle bygg har SD-anlegg. Dette er et minimumstiltak for å drifte noenlunde fornuftig. Selv om det er enkelt å avdekke unødvendig bruk av lys, utgjør dette kun 16 prosent av forbruket. De største energityvene, som ofte er godt gjemt i systemene i byggene, er mye vanskeligere å finne.  

– Å koble et FDD-anlegg til et SD-system gir større datamengder enn tradisjonelle løsninger.  

– Energityvene oppstår blant annet på grunn av manglende oversikt over energi­forbruket. Her må byggeiere gjerne ned på vedlikeholdsnivå for å oppdage de. Årsakene kan blant annet være at bygget er lite automatisering, at det er ­installert gammelt utstyr og systemer og etterslep av avvik etter overtakelse av nybygg. Erfaringsmessig kan inntil 80 prosent av avvikene i et bygg fjernstyres. 

Komfort gir verdi

Klokset påpekte at komfort og såkalte soft values har stor verdi for et kommersielt bygg.  

– Hvordan brukerne opplever komforten i bygget har stor påvirkning på både arbeidseffektivitet og sykefravær. Med tanke på dette er god, daglig drift av bygget alltid å foretrekke fremfor å drive brannslukking. Er bygget godt driftet, får det også god omtale. Det bidrar ytterligere til verdiene som kan hentes ut av et FDD-anlegg. Målsettingen er å skape god balanse mellom energi­forbruk, komfort og vedlikehold. 

– Det skybaserte og leverandøruavhengige FDD-systemet, som kobles til hvert enkelt bygg via SD-anlegget, kan eksempelvis skanne hele bygget automatisk to ganger daglig, daglig, ukentlig eller månedlig. Det overvåker bygget 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Systemet kan ta ut data helt ned på detaljnivå, peke på hvor det er smart å gjennomføre tiltak, foreslå en spesifikk løsning og antyde kostnadene på dette.  

Populært webinar

”Energibruk i bygninger – Finn energityvene” er ett av fire timelange webinarer som erstatter den tradisjonelle IEE-konferansen. Her var det 115 påmeldte. Neste webinar i serien blir gjennomført i mai.  

Les mer om følgende emner: