Anbefaler at solkraftanlegg inntil 5 MW ikke trenger konsesjon

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Anbefaler at solkraftanlegg inntil 5 MW ikke trenger konsesjon

På oppdrag fra Energidepartementet har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert hva som skal til for å få 8 TWh solkraft innen 2030. Her anbefaler de at grensen for konsesjonsplikt for solenergianlegg settes til 5 MW.

NVE anbefaler at grensen for konsesjonsplikt for solenergianlegg settes til 5 MW Foto: NVE/Mikal-André Tvedt

– En målsetting om 8 TWh solkraft må i stor grad oppnås med anlegg på tak og fasader på bolig- og yrkesbygg. Knapphet på ledig nettkapasitet og arealkonflikter begrenser hvor mye bakkemontert solkraft som kan realiseres på disse seks årene, sier fungerende vassdrags- og energidirektør Inga Nordberg.

– Med denne grensen vil de største anleggene fortsatt behandles av NVE, mens kommunene tar seg av de minste. En effektgrense vil gi aktørene bedre forutsigbarhet.

– I Norge er det installert 600 MW solkraft, som tilsvarer en produksjon på 0,45 TWh. Et mål om 8 TWh solenergi i Norge betyr at det må bygges solkraftanlegg med installert effekt på rundt 10 000 MW. Til sammenligning er den installerte effekten på vannkraft på rundt 33 000 MW, som gir en middelproduksjon på 137 TWh.

– Det må bygges ut mye solkraft på få år for å produsere 8 TWh. Siden manglende lønnsomhet er den største barrieren i dag, er det behov for sterke økonomiske virkemidler for nå denne målsettingen.

Skal vurdere rammevilkår

Energidepartementet har også bedt NVE om å kartlegge og vurdere rammevilkårene for lokal energiproduksjon og -lagring, og vurdere potensial, tiltak og virkemidler for solenergi, og for annen fornybar kraft på nedbygde arealer frem mot 2030.

Direktoratet skal også se nærmere på innføring av effektgrense for konsesjonsplikt for bakkemonterte solkraftanlegg, innføring av konsesjonspliktvurderinger av sol- og vindkraftanlegg på industri- og næringsområder, og vurdere planavklaring for konsesjonspliktige solkraftanlegg.

Les mer om følgende emner: