Åpner for sykehusutbygginger

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Åpner for sykehusutbygginger

I statsbudsjettet for 2022 foreslår Regjeringen å gi lån til utbygging av Sykehuset Telemark i Skien, psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus (Ahus), og byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus.

Ahus planlegger en samlokalisering. Bildet viser et intensivrom klargjort for bruk under koronapandemien Foto: Anne Hagen

Planen med et senter for psykisk helsevern på Ahus er en samlokalisering av sykehusbasert psykisk helsevern for barn, unge og voksne med den somatiske virksomheten på Nordbyhagen i Lørenskog. Her foreslår Regjeringen en samlet låneramme på 695 millioner kroner, og en bevilgning på 35 millioner kroner.

Utbyggingen av kreftsenteret ved Sykehuset i Telemark skal dekke mesteparten av behovet for strålebehandling for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Regjeringen foreslår en samlet låneramme på 928 millioner kroner, og en bevilgning på 66 millioner kroner til dette prosjektet.

Ved Haugesund sjukehus skjer utbyggingen og moderniseringen i flere trinn. Byggetrinn 1 startet i 2018. Deler av nybygget ble tatt i bruk i år. Byggetrinn 2 inneholder blant annet nye sengeposter, kreftavdeling og flere isolat.
Her er det foreslått en samlet låneramme på 722 millioner kroner, og en bevilgning på 173 millioner kroner.
Totalt ligger det forslag om nærmere 7,3 milliarder i lån til nye og allerede igangsatte prosjekter i statsbudsjettet for 2022.

Les mer om følgende emner: