Åpnet batterilab i Trondheim

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Åpnet batterilab i Trondheim

– Åpningen av Sintef Battery Lab er starten på en ny fase for Norges grønne fremtid. Den skal gi konkurransefordeler i det globale kappløpet om å produsere batterier. Her kan vi utvikle egen kunnskap og konkurranseevne i øverste internasjonale klasse, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef.

LAB-ÅPNING. Sammen med konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef åpnet næringsminister Jan Christian Vestre Sintef Battery Lab i Trondheim. Foto: Sintef/Karoline Ravndal Lorentzen

– Forskerne tilknyttet laben deltar i mange EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter, der målsettingen er å utvikle neste generasjon batterier. Dette arbeidet er svært viktig både for å lykkes med grønn omstilling, og finne løsninger som gjør Europa mindre avhengig av å importere kritiske råmaterialer.

Sintef deltar i EU-finansierte batteriprosjekter med et budsjett på mer enn 1 milliard kroner, som er forankret i EU sitt veikart for å bygge en bærekraftig batteriindustri på det europeiske kontinentet.

Næringsminister Jan Christian Vestre fastslår at utviklingen i den norske batterinæringen går fort.

– Flere store aktører er i gang med å etablere seg. De trenger kompetanse og tilgang på fasiliteter for å øke konkurransekraften. Sintef sin batterilab vil skape et ledende økosystem for forskning og utvikling av batteriteknologi. Den er også viktig for å realisere målene i Norges batteristrategi.

Gjennom Grønn Plattform-prosjektet SUMBAT, som ble etablert i 2022, og forskningsinfrastrukturen Norwegian Advanced Battery Laboratory (NABLA), som Sintef Battery Lab er delfinansiert av, er de sentrale norske aktørene på dette området samlet i en samhandlingsarena.

Må ha høye ambisjoner
Med NABLA får forskningsmiljøene tilgang til moderne infrastruktur. Institutt for Energiteknikk, Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Agder, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Sintef er forskningspartnere i dette infrastruktur­samarbeidet.

NABLA er finansiert av Norges Forsk­ningsråd med en samlet ramme på hundre millioner kroner, der 32,5 millioner kroner går til Sintef Battery Lab. Sintef bidrar med rundt 28,5 millioner kroner av egne midler.

– Vi håper regjeringen har høye ambisjoner for både batteristrategien og Grønt Industriløft i neste statsbudsjett, sier Bech Gjørv.

Les mer om følgende emner: