Åpnet Follobanen til 36,8 milliarder

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Åpnet Follobanen til 36,8 milliarder

H.M. Kongen har åpnet den nye togforbindelsen mellom Oslo og Ski til 36,8 milliarder kroner. Den nye dobbeltsporede ekspresslinjen halverer reisetiden på denne strekningen til 11 minutter.

Blixtunnelen er den lengste jernbanetunnelen i Norden Foto: Bane Nor

Med Follobanen blir det dobbelt så mange avganger mellom Oslo og Ski, og flere avganger mellom Oslo og byene i Østfold.

– Jernbanebygging er samfunnsbygging. Med Follobanen legger vi til rette for at Oslo og områdene sør-øst for Oslo blir et felles bo- og arbeidsområde. Det blir enklere å ha større avstand mellom hjem og arbeid. Samtidig blir pendlerhverdagen bedre i hele regionen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Nordens lengste jernbanetunnel

Follobanen går gjennom den 20 kilometer lange Blixtunnelen, som er den lengste i sitt slag i Norden. Den er også den første lange jernbanetunnelen i Norge med to adskilte tunnelløp. Her kan togene kjøre i rundt 200 kilometer i timen.

– Med Follobanen har vi fullført byggingen av dobbeltspor på de viktigste, innerste delene av InterCity. Flere og raskere tog gjør det også enda mer attraktivt å velge utslippsfri og miljøvennlig togreise i stedet for bil.

Bane Nor startet arbeidet med Follobanen i 2015. Totalt er det brukt 18 millioner arbeidstimer. Mer enn 2 000 norske og utenlandske selskaper har deltatt i prosjektet.

Les mer om følgende emner: