Årets lærebedrift i Møre og Romsdal

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Årets lærebedrift i Møre og Romsdal

– Å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar, fastslår daglig leder Hans Oscar Molvær i EL-24, som forteller at selskapet nylig ble kåret til Årets lærebedrift i Møre og Romsdal 2020.

ÅRETS LÆREBEDRIFT. EL-24 ble nylig kåret til Årets lærebedrift i Møre og Romsdal 2020. På bildet innovasjonsleder Fredrik Tusvik Helle, servicemontør Anette Waagsbø Skram og lærling Patrik Vartdal (t.h.) Foto: Rita Svarkås

– Da vi ble godkjent som lærebedrift i 2006 tok vi inn én lærling. Siden har vi rekruttert hvert år. I dag er vi rundt 100 ansatte. Hovedmålsettingen med å ta inn lærlinger er å rekruttere egne montører. Mange av våre ansatte startet som lærlinger hos oss. Av de rundt 50 vi har lært opp, har alle bestått fagprøven på første forsøk. Det er vi stolte over.

Færre sikter kun mot fagbrev

– At elektrofaget for tiden er veldig populært, har gjort at karakterkravet er veldig høyt. Det betyr at vi får skole­flinke søkere, som gjerne tar fagbrevet som et springbrett for videre utdanning. Selv om det er positivt, betyr det at vi ikke får beholde så mange som vi kunne tenkt oss. Derfor er det synd at de som kun sikter seg inn på fagbrev og montørjobb, ikke kommer inn på elektrofaget.
– De unge har mange valg. Det er lurt å gå yrkesveien. Da stiller de også sterkt om de ønsker å ta ingeniørutdanning senere.

– Hvordan rekrutterer dere lærlinger?
– Vi tilbyr både utplasseringsuke og praksisplass for elever i den videregående skolen. Utplassering er viktig for å vise dem hvordan det er å arbeide i elektrofaget. Vi er spesielt opptatt av å rekruttere jenter. Blant annet besøker vi skolene for å informere om mulighetene elektroutdanning gir.

– Hvordan rekrutterer dere lærlinger?
– Vi har sju, inkludert én i administrasjonen. Én er avdelingsleder, mens resten er montører og lærlinger. Vi trenger flere kvinnelige ansatte. De har en veldig positiv effekt på miljøet.

– Hvordan har det vært å rekruttere lærlinger det siste året?
– Selv om det stort sett har gått greit, har det vært litt vanskelig å rekruttere fra bygdene rundt Ålesund. I lokal­avisen har jeg uttalt at elevene i den videregående skolen må kjenne sin besøkelsestid.

Opptatt av bedriftskulturen

– For å gi lærlingene et best mulig arbeids- og læremiljø, er vi opptatt av bedriftskulturen. Vi har ansatte og innleide fra Polen, Tyskland og Island. De har med seg en kultur fra hjemlandet. Når de tar på seg EL-24-uniformen, er det vår kultur som gjelder. Informasjon om bedriftskultur og ledelsesprinsipper er slått opp både på kontordører og beskrevet i håndbøker.
– Nelfo og NHO er dyktige med å legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Blant annet bruker vi NHO sin web-personalhåndbok. Her er det programmer vi bruker til kompetanseutvikling. Bedriftskultur er også tema på avdelingsmøtene, som den siste tiden er gjennomført på Teams.
– Vi legger også stor vekt på HMS, spesielt når det gjelder servicebilene. Hver dag har vi 70 på veien. Montørene kjører like mye på én uke som én norsk gjennomsnittsbilist kjører på ett år. Blant annet for å forebygge ulykker leaser vi nye biler hvert tredje år. Det betyr at vi i snitt bytter annenhver uke. Flere av disse er el-biler.

Mentoropplegg

– Hvordan følger dere opp lærlingene?
– Vi har et mentoropplegg, der hver lærling har sin egen fagansvarlige. Her blir det også gjennomført halvårssamtaler. Vi sørger også for at de får være med på alle områdene vi arbeider med.
– Det er mye flink ungdom. Så lenge de har en god holdning og arbeidsmoral, skal vi lære dem faget.

Godt år til tross for pandemi

– Hvordan har koronapandemien påvirket bedriften?
– 2020 ble et veldig bra år. Kjernevirksomheten vår er service til industri, kommuner og privatkunder. Vi har også gjennomført en del store prosjekter, som Bybadet i Ålesund og gondolbanen i Åndalsnes. Aktiviteten har vært så stor at vi det siste halvåret har ansatt ni nye montører.
– Vi gjennomfører oppdrag i hele Møre og Romsdal. For tiden er vi i gang med 12 prosjekter. Her er det så mye arbeid at vi har leid inn ti montører. Samtidig regner vi på flere store prosjekter, sier Molvær, som fastslår at det er pressede prosjektpriser.
– Med mange elinstallatører i regionen er det hard konkurranse.

150 millioner i 2021

– De siste fire årene har vi hatt en omsetning på 120-130 millioner kroner. I år budsjetter vi med rundt 150 millioner kroner.
– Vi har prosjekter som løper inn i 2023. Samtidig er det vanskelig å forutsi hvordan markedet utvikler seg. Med tanke på at elektro er i halen på prosjektene kan det bli ringvirkninger. Vi er optimistiske med tanke på at det i vårt område er planlagt store prosjekter, som sykehus, skoler, landbasert lakseoppdrettsanlegg og bilanlegg. – I fjor ansatte vi en innovasjonsleder, som er ansvarlig for hvordan vi skal håndtere ny teknologi på områder som styringssystemer, automatisering, velferdsteknologi og smarthussystemer.

Les mer om følgende emner: