Automatiserer Nortura-fabrikk

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Automatiserer Nortura-fabrikk

Schneider Electric skal oppgradere automatiserings­anlegget i Nortura sitt produksjons­anlegg på Sem utenfor Tønsberg. Bedre kontroll på produksjon, arbeids­miljø, aktivitetslogging og arealutnyttelse skal bidra til å øke driftseffektiviteten med 10-15 prosent.

SD-ANLEGG. It-tekniker Anders Svendsen styrer SD-anlegget på Nortura i Tønsberg

Her skal et EcoStruxure Building Operations-system installeres, som inkluderer Enterprise Server, Edge Servere, feltkontrollere og energiovervåkingssystemet Power Monitoring Expert.  

Dataplattformen, som samler og analyser data om energiforbruk og andre driftsdata fra elektrodistribusjonsanlegget, samhandler også med andre systemer. 

Power Monitoring Expert-løsningen, som allerede er installert, overvåker energiforbruket gjennom samspillet med nett-tilkoblede elektrokomponenter, som effektbrytere og trådløse energimålere. Dette har alene redusert energiforbruket med rundt fem prosent. 

– Vi får en mer strømlinjeformet produksjon med bedre sporbarhet fra bås til bord, sier teknisk sjef Steinar Elgvin i Nortura Tønsberg.  

Åpen og cybersikker teknologi

– En mer åpen og cybersikker teknologi forenkler bruken, øker sikkerheten og sikrer kommunikasjon mellom systemene for bygg- og industriautomatisering, sier salgsingeniør Svenn Erik Bredesen i Schneider Electric, som forteller at selskapet de siste sju årene har samarbeidet med Nortura i Tønsberg om fabrikkautomatisering.   

– Med vår løsning kan flere tredjeparts-systemer integreres.  

Norges største pølsefabrikk

Fabrikksjef Therese Ryan forteller at i forbindelse med at Nortura flytter griseskjæringen fra Steinkjer og Stavanger til Tønsberg i 2023, blir anlegget utvidet fra 35 000 til 38 300 m2.  

– Vi er den største pølseprodusenten i Norge. Med tilbygget dobler vi slaktekapasiteten, og øker antall ansatte med rundt 70.  

Bedre innemiljø

Elgvin sier at tiltakene også skal effektivisere energiflyten.  

– Bedre styring av luftstrømmer og temperatur vil blant annet hindre svinn knyttet til fordamping fra kjøttet.  

– Også trykkluften som brukes til å styre maskinene i produksjonen er med i miljøregnskapet. Trykkluftkompressorene produserer varme, som igjen varmer opp vann og fabrikklokalene.  

– Temperatur og fuktighet er de viktigste parameterne for å overvåke og justere forholdene i produksjonslokalene. Styring av karbondioksidinnholdet i luften skal gi et godt inneklima i kontor- og felleslokaler, som kantine og møtearealer. 

Les mer om følgende emner: