Automatiserer sinkfabrikk

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Automatiserer sinkfabrikk

GK har fått flere store kontrakter i forbindelse med Boliden sin storsatsing i Odda, Green Zink Odda 4.0. Her investerer selskapet 850 millioner euro på å utvide det eksisterende verket, og bygge verdens grønneste sinkverk.

MILLIARDPROSJEKT. Boliden investerer 850 millioner euro på å utvide fabrikken i Odda, og bygge verdens grønneste sinkverk. Her skal GK bidra med byggautomatisering

Med en bærekraftprofil støtter Enova prosjektet med 341 millioner kroner. Boliden får dette fordi selskapet tar i bruk helt ny teknologi i produksjonen, og digitaliserer på en måte som gjør det mulig å kutte energiforbruket. 

Med utvidelsen vil årsproduksjonen av sink øke fra 200 000 til 350 000 tonn. Dette vil også forbedre energieffektiviteten betydelig, der GK har en sentral rolle. Boliden er ett av kun to sinkverk i Norden. 

Stor elektro-leveranse

– Den største kontrakten gjelder elinstallasjoner i en ny elektrolysehall og et nytt støperi, der det er utfordrende og korrosive miljøer. Samtidig skal alt skje i løpet av kort tid. Dette er et komplisert prosjekt som krever mye koordinering mot andre leveranser, også i andre fag enn elektro. Her bidrar vi med vår kjernekompetanse, sier prosjektutvikler Aleksander Forland i GK.

Leverer byggautomasjon til anlegget

Jarle Albrechtsen Skines, som er prosjektutvikler byggautomasjon i GK, forteller at den nye SD-løsningen skal automatisere HVAC-anlegget (varme-, ventilasjon og kulde i 14 bygg) og styre lysreguleringen i hele anlegget.  

– Her skal vi også installere rundt 70 energiventiler, 14 automatikktavler og integrere 23 ventilasjonsaggregater. Dette vil gi fullstendig oversikt over det «nye» anlegget i ett system, slik at energiforbruket kan styres svært nøyaktig både på pc, nettbrett og smarttelefon. 

Den nye SD-løsningen gir muligheter for å drifte anlegget mer effektivt med tanke på energiforbruk, klima og systemovervåking. Boliden har lagt stor vekt på at anlegget skal integrere andre systemer, og være forberedt på fremtidige teknologiske innovasjoner. 

Bedre energieffektivitet

Automatikksystemet inkluderer omfattende måling og overvåking av både elektrisk og termisk energiforbruk. Energiventilene skal regulere vannmengdene i varme- og kjølesystemene for til enhver tid å sikre riktige vannmengder. 

Værdata blir hentet fra yr.no for ytterligere å optimalisere reguleringen. Dessuten blir det satt opp en OPC-server mellom SD-anlegget og Boliden sitt system, slik at begge løsningene kan utveksle informasjon og dra nytte av hverandre. 

Samarbeidet lenge

Siden GK Odda ble etablert i 2014, har avdelingen kontinuerlig arbeidet med store industrivirksomheter. Selskapet leverer ventilasjon og kjøling til to av delområdene i prosjektet, luting og syre- og røsteanlegg. Leveransen omfatter åtte tekniske bygg og prosessområder, med totale luftmengder på rundt 178 000 m3/h. 

– Boliden er en svært viktig kunde for oss, sier avdelingsleder Tor Eivind Osmo i GK Odda, som er stolt over å ha forlenget vedlikeholdsavtalen de har hatt med selskapet siden 2015.  

– Vi ser frem til å levere nye anlegg til Green Zink Odda-prosjektet. 

Les mer om følgende emner: