Automatiserer sorteringen av batteriplast 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Automatiserer sorteringen av batteriplast 

Ved Universitetet i Agder (UiA) pågår et prosjekt som skal gjøre det sikrere og raskere å klargjøre elbil-batterier for gjenbruk.

Forskerne Ilya Tyapin (nærmest) og Martin Choux med robotarmen som sorterer innholdet i de gamle batteriene Foto: UiA/Atle Christiansen

Her har forskere klart å sortere ut ulike plasttyper. Målsettingen er å automatisere og effektivisere prosessen med å demontere batteriene, sortere innholdet og gjøre de klare for gjenvinning. Batteriene blir ladet ut før demonteringen, samtidig som restenergien blir tatt vare på for gjenbruk. 

Finjusterte robotarmer kan skille mellom ulike plasttyper, og fjerne dem fra batteriet. Det gjør gjenvinningen av stoffer som mangan, litium, kobolt, kobber og aluminium mer effektiv og mindre energikrevende. Roboten, som blir styrt av et 3D-kamera med kunstig intelligens (AI), har allerede før den begynner å arbeide oppdaget alle delene i batteriet og beregnet hvor de er.  

Demonteringen må gjennomføres ulikt på de rundt 300 ulike elbilbatteri-typene som finnes på markedet.  

Selv om testene skal ha gitt gode resultater, gjenstår en del forskning og utprøving før forskerne er i mål med løsningen.  

Resirkuleringsprosjektet har fått 8,5 millioner kroner i støtte fra Horisont Europa, EU sitt rammeprogram for forsknings- og innovasjonsprosjekter for perioden 2021-2027. Programmet regnes som verdens største i sitt slag. 

Les mer om følgende emner: