Avatarene inntar byggebransjen

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Avatarene inntar byggebransjen

– Møter mellom avatarer i digitale tvillinger. Visning av digitale byggeskisser i den virkelige verden. Fremtidens byggeprosjekter er en blandet virkelighet, sier BIM-strateg Kristoffer Spenderup Bugge i Norconsult.

UTSNITT. Det nye anlegget til Asker og Bærum Vannverk består av fem store fjellhaller. Her blir den digitale tvillingen brutt ned i håndterbare utsnitt. Prosjektet skal gjennomføres uten arbeidstegninger Illustrasjon: Norconsult

– Teknologien og mulighetene finnes. Maskiner kan gjøre det utrolige om vi putter riktige data inn i dem. Noen må våge å være litt sprø, og gå foran. 

Digital samhandling

– I fremtiden må tradisjonell BIM vike plassen for samhandling via digitale verktøy. Samhandling er nøkkelen til vellykkede byggeprosjekter, mens digitale verktøy er nødvendig for best mulig samhandling.  

– I samarbeid med Ntention har vi utviklet Nexus, en plattform for digital samhandling i 3D-modeller ved bruk av VR. Her deltar aktører aktivt i prosjekteringen. Dette er et VDC-verktøy (Virtual Design and Construction) som gjør alle fagdisiplinene tilgjengelige, og avdekker kundene sine behov og forventninger. 

– Med Nexus kan flere brukere samtidig gå virtuelt rundt i en digital modell av et bygg, lenge før det fysiske byggearbeidet starter. Brukeren kan vandre rundt som en avatar inne i bygget sin digitale tvilling. Grensesnittet er svært enkelt. Hendene fungerer som kontrollspaker.  

– Med slike virtuelle gjennomganger kan problemer, feil og kollisjoner oppdages og rettes på et tidlig tidspunkt. Avatarene møtes på disse punktene i modellen. Dette skal sikre at alle snakker om det samme, slik at muligheten for misforståelser blir fjernet. Her må det brukes standardiserte formater som IFC, slik at alle involverte kan kommunisere digitalt via ulike plattformer.  

Lav terskel

– Hvilken kompetanse må brukerne av en slik plattform ha? 

– Undersøkelser vi har gjort viser at brukerne synes brukergrensesnittet er for vanskelig. Når de opplever ledninger som er i veien, og må håndtere kontrollspaker med mange knapper som må læres, lar de heller være å bruke verktøyet. 

– Med Nexus er terskelen for å delta mye lavere. Plattformen krever ikke teknologikompetanse. Her stuper brukerne inn i VR-møter uten ledninger, med sine egne hender som kontrollspaker. For de som ikke ønsker å bruke VR-briller, kan vi vise det samme på lerret.  

– Det er stor interesse blant kundene for det som kan kalles ”tradisjonell VR”. Med samhandlingsplattformen som jeg har beskrevet, har de tatt til seg teknologien og mulighetene raskere enn ventet. Kvaliteten på møtene og arbeidet er økt. Kundene synes dessuten dette er en morsommere måte å arbeide på. Gjennom det siste halvannet året har det vært spesielt positivt å oppleve en virtuell nærhet i plattformen. Til tross for alle restriksjonene i denne perioden, har samhandlingen vært god.  

Elinstallatørene for sent ute

Bugge forteller at Norconsult har arbeidet med virtuell samhandling siden 2014. Da startet selskapet prosjekteringen av Vamma 12-prosjektet, Norges største elvekraftverk. 

– Det ble bimmet for alle fag. Vamma har dratt en rekke andre prosjekter med seg. For å få ut potensialet i en BIM-modell, er det viktig å samhandle på tvers av bedrifter og bransjer. Vi har flere prosjekter, der vi planlegger å bruke denne teknologien. Målsettingen er at hver ny modell, og hvert nytt prosjekt skal bli bedre enn den siste. 

– Hvordan henger elinstallatørene med på utviklingen? 

– Her kunne utviklingen gått raskere. Situasjonen er preget av at elektro kommer altfor sent inn i prosjektene. De bør være med gjennom hele samhandlingsprosessen. Det er upraktisk å gjøre modellen ferdig før de får muligheten til å komme med innspill. 

– De tradisjonelle arbeidsmetodene er seiglivede i byggebransjen i Norge. Derfor er det bra at noe er på gang. Mange ser etter hvert at de må henge med på utviklingen. 

Fullintegrert BIM-prosjekt

– Har Norconsult anlegg der dere prosjekterer på måten du beskriver? 

– Kattås i Bærum, der Asker og Bærum Vannverk skal bygge et nytt anlegg, er et eksempel på dette. Her skal fem store fjellhaller prosjekteres og bygges som et full­integrert BIM-prosjekt.  

– Prosjekteringen skal i stor grad skje i en digital tvilling, som skal brytes ned i deler som gir et fornuftig, håndterbart utsnitt. Her blir det hyppig utveksling av digitalt underlag. Via den digitale tvillingen skal prosjekterende og oppdragsgiver ha jevnlige gjennomganger av anlegget. Det skal ikke brukes arbeidstegninger.  

– Det vil alltid være ulik grad av modenhet på de ulike delene av modellen i et så stort prosjekt. De vil modnes suksessivt etter behov. 

– BIM blir brukt som hovedverktøy for kommunikasjonen i prosjektgruppen. Vi utfører også en rekke strukturelle beregninger og analyser basert på BIM-modellene. Disse er også kilde for dokumentasjonen av de prosjekterte løsningene, og blir tilrettelagt for FDV. 

Må gjøre valg, og tåle skuffelser

Bugge fremhever at høy utviklingstakt aldri vil erstatte riktig retning. 

– Ikke alle vil bruke VR-briller. Her er det viktig å ha et lavterskeltilbud, der alle får med seg det som skjer på en skjerm. De fleste tar dette fort til seg når de får prøve. Alt blir enkelt når de kan bruke egne hender til å ta seg rundt i modellen.  

– Å videreutvikle verktøy og muligheter avhenger av i hvilken grad vi våger å tenke nytt. Vi må tåle noen skuffelser.   

– I fremtiden får vi trolig det jeg kaller Mixed Reality, der vi kan velge om vi vil være i VR eller AR. Disse valgene blir veldig definerende. 

 

Les mer om følgende emner: