Batteri på byggeplassen sparer nettutbygging

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Batteri på byggeplassen sparer nettutbygging

– Byggeplassen midt i Bergen sentrum trenger mer strøm enn nettet kan levere. I stedet for å legge nye strømkabler bruker vi et stort batteri. Trolig er det første gang dette blir gjort i Norge, sier Camilla Moster, som leder Mobile energiløsninger i BKK.

SIKRER NOK STRØM. På en tomt i Nygårdsgaten i Bergen bygger LAB Entreprenør et 12 000 m2 stort kontorbygg. Her sikrer et batteri med en kapasitet på 500 kilowattimer at det er nok strøm Foto: Helge Hansen/BKK Entreprenør/Entra sinbyggeplass i Nygårdsgaten. Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling i Entra, Camilla Moster, leder mobile løsninger i BKK, Inge Andersen, innkjøps og lagersjef i LAB Entreprenør, Kjetil Strand Solheim, BKK

– Batterier er viktige i arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsnæringen utslippsfri. Strømnettet har begrenset kapasitet til å ta de største forbrukstoppene. Vi vil unngå utbygginger som kun skal dekke et kortvarig behov i byggeperioden. BKK satser stort på energiløsninger som skal legge til rette for at bygg- og anleggsplassene skal slutte å bruke diesel og bli utslippsfrie. 

På en tomt i Nygårdsgaten bygger LAB Entreprenør et 12 000 m2 stort kontorbygg for Entra. En elektrisk tårnkran og varme til byggtørking er noe av det som trekker strøm. 

– For å dekke strømbehovet måtte nettselskapet legge kabler, og sette opp et nytt tilkoblingspunkt. Med batteriløsningen slipper entreprenør og byggherre å betale anleggsbidrag for å bygge ut nettet. Samtidig blir trafikanter i området spart for graving i gatene. Med batteriet kan kapasiteten i strømnettet brukes til andre mer varige behov, sier Moster. 

Må tørre å tenke nytt

. Innkjøps- og lagersjef Inge Andersen i LAB Entreprenør fastslår at utslippsfrie byggeplasser krever mer strøm.  

– Spesielt i nybygg og større rehabiliteringsoppdrag i sentrumsområder er det utfordrende å få nok strøm. Derfor var det naturlig for oss å være med BKK på å teste en batteriløsning som strømforsyning. For å nå våre og byggenæringen sine klimamål må vi bruke leverandører og samarbeidspartnere som tør å tenke nytt. 

Flyttes til nye prosjekter

Battericontaineren til Eaton har en kapasitet på 500 kilowattimer. Dette tilsvarer strømforbruket til en leilighet på 100 m2 i 1 måned.   

– Battericontaineren gir store kostnadsbesparelser i nettleien siden bedrifter betaler en effekttariff for den høyeste målte effekten hver måned. Kuttes strømtoppen kuttes også kostnadene, sier salgssjef Hilde Hauge for energilagring i Eaton.  

– Dessuten kan battericontainere flyttes. Når byggeprosjekter er ferdige og strømbehovet minker, kan batterier gi ekstra kapasitet på nye byggeplasser. Dette reduserer behovet for svært kostbare investeringer i strømnettet. 

Stiller ambisiøse miljøkrav

Byggherren Entra er opptatt av miljøvennlige løsninger. 

– Med å stille ambisiøse miljøkrav til våre samarbeidspartnere, tror vi det på sikt er mulig å få utslippsfrie byggeplasser. Opplegget til BKK er et viktig bidrag for å nå denne ambisjonen. Når vi utvikler nye prosjekter ønsker vi å være en del av løsningen for et bedre miljø, sier Per Ola Ulseth, direktør Prosjektutvikling i Entra. 

Les mer om følgende emner: