Batterisatsing

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Batterisatsing

I samarbeid med næringslivet satser ­Universitetet i Agder (UiA) 68 millioner kroner på å bygge opp batterikompetanse på forskning, utdanning og samskaping.

Universitetet i Agder

Sørlandet kalles ofte "batterikysten" på grunn av aktiviteten rundt batteriteknologi. Universitetet i Agder skal øke kompetansen ytterligere

Målsettingen med det femårige prosjektet er å bli et ledende kunnskapsmiljø i Norge.  

I Arendal planlegger teknologibedriften Morrow en batterifabrikk med rundt 2 000 ansatte, som kan produsere 700 000 batterier i året. Sammen med Equinor, Elkem og Glencore Nikkelverk skal Morrow finansiere kompetanseoppbyggingen med 7,5 millioner kroner. Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bidrar med 15 millioner kroner. Resten av budsjettet på 68 millioner kroner blir dekket av UiA. 

Planen er å ansette fire professorer, opprette tre forskerstillinger og utlyse seks ph.d.-stillinger. Minst én av professorstillingene er delt opp i fem deltidsstillinger fra næringslivet, samtidig som de seks ph.d.-stillingene skal fordobles. 

I samarbeid med industrien er universitetet involvert i flere batterirelaterte prosjekter. UiA-forskere arbeider blant annet med automatisk demontering av brukte batterier, bærekraftige forretningsmodeller for gjenbruk og EU-politikk for batteriproduksjon.  

Universitetet har også fått fem millioner kroner av Det regionale forskningsfondet i Agder for forsk­ning på batterigjenvinning. 

Les mer om følgende emner: