Bedrer forsyningssikkerheten 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bedrer forsyningssikkerheten 

– I vår nye transformatorstasjon på 25 MW på Evje har vi brukt bærekraftige løsninger og ny teknologi. Dette gjelder blant annet klimavennlige 132 kV-brytere uten den klimaskadelige SF6-gassen, sier Torhild Fjermedal, seksjonsleder Nettutbygging i Agder Energi Nett.

Nye Evje transformatorstasjon er bygd med høyspentbrytere uten den klimaskadelige drivhusgassen SF6

– Den nye transformatorstasjonen er nødvendig for å oppgradere dagens nettstruktur som følge av økt kraftproduksjon i området. Dette er den andre stasjonen vi bygger med den nye teknologien. Den første ble satt i drift i Kvinesdal i desember i fjor. 

– Transformatorstasjonen, som skal bidra til å sikre forsyningssikkerheten i Evje og Hornnes kommune, er også forberedt på økt kraftproduksjon fra Fennefoss kraftverk som åpner i 2023. Samtidig skal den redusere nett-tap grunnet spenningsoppgradering på linjen Evje-Iveland fra 50 til 132 kV. 

Les mer om følgende emner: