Behandlet ­rekordmange ­nettkonsesjoner 

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Behandlet ­rekordmange ­nettkonsesjoner 

Med økte bevilgninger til saksbehandlingskapasitet og intern effektivisering, har NVE behandlet langt flere søknader om nettkonsesjoner i 2022 enn tidligere år.

Sørfjord vindkraftverk utenfor Narvik

I fjor ble det gitt 230 konsesjoner, mot 154 året før. Mer enn 200 søknader er til behandling. Rundt 100 i kø er omtrent det samme nivået som ved inngangen til 2021. 

– For tiden mottar vi mange konsesjonssøknader. Siden vi forventer en økning, er vi glade for at dette området også i 2023 er prioritert i statsbudsjettet.  

– Noen konsesjoner er mindre komplekse og berører færre. Disse behandles relativt raskt, mens andre krever mer omfattende prosesser.  

– I fjor ga vi blant annet konsesjon til oppgraderinger og nye transformator- og koblingsstasjoner, blant annet i Dale, på Lindås og i Aurland. Dette gjelder også nye sjøkabler på Nordmøre, og en ny 420 kV jordkabel i Øygarden. Samtidig har vi sendt tre innstillinger til departementet for 420 kV-linjen Skaidi-Hammerfest, og elektrifisering av oljefeltene Noa/Krafla. 

Les mer om følgende emner: