Bekymret for mindre søknad til elektrofaget

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bekymret for mindre søknad til elektrofaget

Regionsjef Øyvind Myhra i Nelfo Møre og Romsdal sier at mange søker om å bli elektrikerlærling. Samtidig er han bekymret over nedgangen i søkingen til elektrofaget ved de videregående skolene i fylket.

Portrettbilde

BRA TRYKK. Regionsjefene Øyvind Myhra (t.v.) i Nelfo Møre og Romsdal og Morten Mjeldheim i Nelfo Bergen og omegn melder om at inntaket av lærlinger holder seg oppe og god aktivitet i markedet

– Medlemmene er i gang med å signere lærlingkontrakter. Prognosene for 2021 viser en nedgang på henholdsvis fem og ti prosent sammenlignet med 2020 og 2019. 
– Til tross for koronapandemien ser det ut til å bli et bra inntak i år. Derimot liker vi ikke at antall søknader til ­elektrofaget på de videregående skolene ble redusert med et tosifret prosent-tall i år. Denne utviklingen må vi følge nøye med på.  

– Hva skyldes nedgangen? 

– På grunn av koronapandemien ble ikke karrieredagene gjennomført fysisk i fjor. Dette kan ha betydning. Det digitale alternativet ble ikke godt nok koordinert i fylket. 

Stolt over pris

Myhra er både glad og stolt over at EL-24 ble Årets lærebedrift i Møre og Romsdal i 2020. 
– Dette er en stor honnør til bedriften. Jeg er stolt over at elektrobransjen er flinkest til å ta inn lærlinger.  
– Det er mange flinke ungdommer som tar utdanning i elektrofaget. Dessverre er kvinneandelen blant lærlingene fortsatt altfor lav. I fjor var den på seks prosent.  

– Blir det gjort tiltak for å øke andelen? 

– Fylkeskommunen kjørte prosjektet Jenter i elektro i et par år. Det er det ikke finansiering til å videreføre. For å få virkelig effekt av slike tiltak må de være mer langsiktige.  

– Mange bedrifter er flinke til å rekruttere kvinnelige lærlinger, og ta de med på karrieredager. Derfor er det ekstra synd at sistnevnte ikke har vært gjennomført fysisk det siste året, der vi også får muligheten til å snakke med foreldre. Dette kan være en viktig nøkkel. Dessuten må rådgiverne på ungdomsskolene bli flinkere til å markedsføre yrkesfagene, sier Myhra, som forteller at det er bra trykk i markedet i Møre og Romsdal. 

– Mange store prosjekter er på gang. Dette gjelder blant annet Nordmøre og Romsdal sykehus, som skal bygges på Hjelset utenfor Molde. Spørsmålet er om lokale bedrifter får de store kontraktene.  

Normalår

Regionsjef Morten Mjeldheim i Nelfo Bergen og omegn sier at lærlinginntaket det siste året ser ut til å ligge 10-15 prosent under normalen. 

– Til tross for dette tyder tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene på at de i år vil ta inn like mange som i et normalår. Det er også gledelig at antall kvinnelige lærlinger de siste tre årene er økt fra 3,5 til sju prosent.  

– Selv om det ikke er noen veldig store prosjekter på gang, er det bra aktivitet i Bergensområdet. Medlemsbedriftene har mange mellomstore prosjekter å regne på. Dessuten er det flere selskapet som har behov for å leie fagfolk, enn de som ønsker å leie ut.  

– Også i servicemarkedet går det bra. Det ser ut som mange bruker oppsparte midler i koronapandemien til å pusse opp boligene. 

 

Les mer om følgende emner: