Beregner sykehus­installasjoner med Febdok

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Beregner sykehus­installasjoner med Febdok

– Vi bruker Febdok til å sikre den fundamentale elsikkerheten ved nye Drammen sykehus. Dette er det mest kjente beregnings­verktøyet i elektrobransjen i Norge. Stort sett alle elinstallatører kjenner til det, sier Robin Burud, faglig leder elektro i Cowi Divisjon Bygninger.

Nye Drammen Sykehus - illustrasjonsbilde

Nye Drammen sykehus er prosjektert med Febdok Illustrasjon: Link Arkitekter

– Vi bruker Febdok blant annet til kortslutnings- og spenningsfaseberegninger og dimensjonering av kabler, strømskinner, vern, UPS-er og transformatorer. Oppetid for strømforsyningen er helt sentralt for et sykehus. Vi bruker Febdok til å beregne alt som gjelder nødstrøm i lavspenningsinstallasjonen.  

– Det er også svært viktig å sikre beskyttelse mot strømgjennomgang, både i normalsituasjonen og ved feil på anlegget.  

– Et annet viktig element er selektivitet i strømforsyningen. Som hovedregel skal overstrømsvernet nærmest feilstedet koble ut ved feil, slik at ikke andre deler av anlegget blir påvirket av feilen. Her bruker vi både Febdok og andre metoder for å analysere oss frem til et resultat. 

Produktdatabase

– At Febdok blir stadig mer innarbeidet i bransjen, var en viktig grunn til at vi valgte det som hovedverktøy på sykehuset i Drammen. Vi var usikre på hvor godt kjent elinstallatørene er med det konkurrerende verktøyet vi tradisjonelt har brukt på slike prosjekter.  

– Siden de aller fleste elinstallatørene bruker Febdok, er det mer effektivt at også vi bruker det. Dessuten har Febdok en database, der leverandørene legger inn produkter med tilhørende data. At det ikke en nødvendig å bruke databasene til hver enkelt leverandør for å finne nødvendige data, gjør arbeidet mer effektivt.  

– Hvor langt er prosjekteringen kommet? 

– Forprosjektet startet i 2018. Detaljprosjektet for elektroentreprisen er avsluttet. Grunnlaget ligger ute på anbud. Kontrahering av entreprenør er neste fase. I planleggingsfasen er det viktig å ta hensyn til at vi ikke vet hvilke leverandører eller produkter som blir valgt. Her planlegger vi for et robust og fleksibelt anlegg, som tar høyde for ulike leverandører.  

– Til slutt kommer de kompletterende beregningene, som må gjøres etter at disse valgene er gjort. Hvem som skal gjøre dette er ikke bestemt. Det kan skje i et samspill mellom oss og entreprenørene. 

Videreutvikling i riktig retninig

– Hvilke forbedringspotensial har Febdok?  

– Programmet gir et noe oppstykket bilde av anlegget. Med inntil 20 hovedfordelinger og hundrevis av underfordelinger, som det er i sykehuset i Drammen, blir det mye scrolling. Dette skjer selv om verktøyet er tilrettelagt for raske søk. Nelfo arbeider med å legge inn nye funksjoner som er nyttige i større og komplekse elektroinstallasjoner. Et eksempel på dette er å beregne ulike driftsscenarioer.  

– Med tanke på at sykehusprosjekter er veldig store, er det viktig å være oppmerksom på helheten. I neste versjon av Febdok kommer det oppgraderinger som gir en helhetlig oversikt over anlegg, produkter og beregninger. Dette er en utvikling i veldig riktig retning.   

– Programmet bør også utvikles for å beregne solcelleinstallasjoner og smartgrid-løsninger.  

Brukes av «alle»

Markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo fastslår at både elinstallatører, rådgivere og tavlebyggere bruker Febdok. Dette gjelder alt fra enmannsbedrifter til store konsern.  

– At verktøyet blir brukt på stadig nye områder skaper ulik bruk og ulike forventninger. Mens Febdok tidligere hoved­sakelig ble brukt til å beregne store bygg, blir programmet i stadig større grad brukt i leilighetsbygg, hus og hytter. Årsaken til dette er at utbyggerne krever at beregningene skal dokumenteres i henhold til NEK399.  

– Det siste året har vi gjennomført en rekke webinarer og Teams-møter, der mulighetene i Febdok er synliggjort. Digitale møteplasser har styrket kontakten med brukerne.  

Scenariemodell

– Også når det gjelder nødstrøm, reservekraft og datasentre øker bruken. Dette er områder vi skal styrke oss på. En av de store oppgraderingene vi arbeider med her er en scenariomodell. Her blir også driften tatt med i beregningen. Da er det ikke nødvendig å gjøre dette manuelt. Samtidig blir det mulig å arbeide i rent tekstformat, i tillegg til å arbeide i en tegning slik brukerne er vant til. Dette gjør det blant annet mulig å bytte vern i ti ulike kurser samtidig. Ikke en og en manuelt, som i dag.  

– En annen viktig nyhet er bruk av egne maler. Her kan brukerne eksempelvis lage en mal som heter ”enebolig”. Her er det mye likt, som kan effektivisere mye. 

– Den nye versjonen er også tilpasset NEK 600 for tunneler og veitrafikksystemer, som ble lansert tidligere i år. 

 

-Selv om Febdok utfører komplekse utregninger skal programmet være enkelt å bruke, sier markedssjef Gjermund Hovde i Nelfo

Brukerstyrt verktøy

Hovde fremhever at oppdateringene er etterspurte.  

– Jeg vet ikke når den nye versjonen er klar. Her er det veldig mye utviklingsarbeid. Samtidig som vi står på for å bli ferdige, legger vi stor vekt på kvaliteten. Verktøyet skal fungere godt den dagen det blir levert. Vi er mer opptatt av funksjon enn markedsandeler.  

– Febdok er et brukerstyrt verktøy. Vi utvikler funksjonene kundene har behov for. Et ønske som er nyttige for mange brukere får høy prioritet. Febdok skal være enkelt å bruke, selv om det utfører komplekse utregninger.  

Kvalitet

Produktsjef Fredrik Aanda i Eaton Norge sier at Febdok sikrer høy kvalitet på prosjekteringen og trygg dokumentasjon av elektriske anlegg.  

– Vi er opptatt av at verktøyet skal være brukervennlig. I forbindelse med den nye versjonen har vi oppdatert alle navn og tekniske data på våre produkter i produktdatabasen i programmet. Dette gjelder også nye produkter som kom på markedet i år. 

– Det nyeste er den digitale effektbryteren NZM-PXR. At den er klar for Industri 4.0-applikasjoner, betyr at den passer spesielt godt i store næringsbygg der energien skal distribueres på en smartere måte med blant annet digitalisering og IoT-teknologi.  

Ny versjon av Febdok

» Oppgraderingene i den nye versjonen av Febdok gjelder blant annet scenarioberegning,
UPS med statisk switch fra annen fordeling, UPS med kortslutningssikker forlegning, STS
(Static Transfer Switch) for to innmatinger til en fordeling, tilpassing til NEK 600:2021, egne dimensjoneringskriterier, dimensjonering uten begrensninger, oversiktsdialog, alternativ navigering, dataeksport til .csv, multiendring av valgt utstyr og bedre beregning av spenningsfall og feilstrøm. 

Leverandørdatabase og kontaktinfo.
Versjonslogg

Les mer om følgende emner: