Bildata kan endre mye

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bildata kan endre mye

– Datafangst fra biler kan endre både hvordan veinettet blir driftet, og nye veier blir bygget. Med prosjektet FleetFlow skal vi sammen med Volvo høste data fra 165 Polestar-biler, sier prosjektleder Tomas Levin i Statens vegvesen.

Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veger Foto: Statens vegvesen

– Etter tidligere å ha brukt Volvo-biler til dette, skal vi teste det samme med Polestar.  

I stedet for at dataene blir sendt til bilprodusentene for bruk til produktutvikling, ønsker Statens vegvesen å se om informasjonen kan brukes til noe mer. Blant annet kan sensorer varsle om glatte veier, for å gi riktig og presist nivå på vintervedlikehold av veiene. Dessuten kan kjøretøy-data varsle om feil i infrastrukturen, eksempelvis manglende eller uleselige veiskilt. 

Hittil er slik informasjon kun kommet fra testkjøretøy. Ifølge Statens vegvesen er dette trolig første gang det blir høstet data fra kjøretøy i vanlig drift i Norge. De mener prosjektet vil føre til bedre interne prosesser i egen organisasjon, og gi brukerne av vegnettet tryggere og bedre forhold. 

For liten vilje til å dele
Det er fortsatt ingen generell enighet om hvem som eier bildataene, og bør ha tilgang til dem. Produsenter og ladeoperatører er lite villige til å frigi disse direkte til tredjepart, forteller Elbilforeningen på elbil.no.  

Ståle Frydenlund i Elbilforeningen etterlyser mer vilje til å dele data fellesskapet kan ha nytte av.  

– Dette kan eksempelvis gi innsyn i batterihelsen til bilen, eller tilgang til informasjon som kan ha interesse i forsikringssaker.  

Samtidig skriver Elbilmagasinet at flere av de store bilprodusentene deltar i det europeiske datadelingsprosjektet European Data Task Force. Prosjektet, som deler data på tvers av landegrenser og merkevarer har samfunnsnytte som drivkraft, fremfor det kommersielle. Målsettingen er å gjøre veitrafikken sikrere for alle trafikanter. 

Les mer om følgende emner: