Bildata kan gi bedre drift og smartere vegbygging

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Bildata kan gi bedre drift og smartere vegbygging

– I prosjektet FleetFlow skal vi sammen med Volvo og Polestar hente data fra 135 biler vi bruker i den daglige driften. Dette kan gi bedre, tryggere og billigere veger, sier prosjektleder Tomas Levin i Statens vegvesen.

Detaljert informasjon fra biler som er ute og kjører kan gi bedre, tryggere og billigere veger Foto: Statens vegvesen

– Moderne biler er avanserte datamaskiner, som kontinuerlig samler inn store mengder informasjon fra en rekke sensorer og systemer. Vi er spesielt interesserte i data om hvordan kjøretøyet opplever vegen.  

– Sensorer kan blant annet brukes til å varsle førere om at det er glatt, for å få riktig og presist nivå på vintervedlikehold og varsle om feil i infrastrukturen, som manglende eller uleselige skilt. 

– Vi håper datafangsten kan føre til endringer på hvordan vi skal drifte vegnettet, og bygge nye veger. 

– Arbeidet er en del av vår satsing på ny teknologi gjennom et eget program for intelligente transportsystemer (ITS).  

– I dette prosjektet skal vi også finne gode og praktiske måter å innhente data på. For at trafikantene skal ønske å dele data, må de ha tillit til oss. Derfor er såkalt «privacy by design» en viktig del av prosjektet. 

– Dette betyr at tjenesten skal designes slik at den ikke samler inn personopplysninger, om det er mulig. Er dette ikke mulig, skal kun tvingende nødvendige opplysninger innhentes. 

Les mer om følgende emner: