Ble koblet til tvangsarbeid

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Ble koblet til tvangsarbeid

På Nelfos årskonferanse fikk deltakerne høre om hvordan Solcellespesialisten ble koblet til en sak om en kinesisk solcelleprodusent som ble mistenkt for å bruke tvangsarbeid.

- Vi startet å arbeide systematisk med bærekraft i 2021. Denne prosessen ble intensivert i 2022, med kartlegging av leverandørene på overordnet nivå, sa adm. direktør Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten. Her i samtale med programleder Selda Ekiz Foto: Sørlie Media

Saken ble publisert på dagbladet.no i slutten av august i år. Her ble Universitetet i Bergen beskyldt for å bruke solcellepaneler som er produsert av tvangsarbeidere i Kina. Disse er produsert av kinesiske JA Solar og levert av Solcellespesialisten.

– Det var universitetet som informerte oss om saken. Vi ble ikke kontaktet av avisen, fortalte adm. direktør Carl Christian Strømberg i Solcellespesialisten.

– JA Solar kan ikke knyttes til tvangsarbeid. Spørsmålet er om leverandøren av silisium kan ha bruk tvangsarbeid. Dette er ikke enkelt å dokumentere. Å få innsyn i verdikjedene i Kina kan være vanskelig.

Kartlegging

– Vi startet å arbeide systematisk med bærekraft i 2021. Denne prosessen ble intensivert i 2022, med kartlegging av leverandørene på overordnet nivå. Dette gjelder sertifiseringer, kvalitetssystem, arbeidsforhold og generell informasjon. Etter mediesaken bruker vi mye mer tid på hver enkelt leverandør. Vi ser spesielt på verdikjedene, og prøver å kartlegge opprinnelsen til råvarene og arbeidsforholdet gjennom hele produksjonen.

– Det er et dilemma at solceller representerer en grønn fremtid, samtidig som det er utfordringer både når det gjelder utvinning av mineraler og arbeidsforholdene i denne næringen.

– Utviklingen av fornybar energi i Norge skal ikke gå på bekostning av menneskerettigheter i andre land. I gruveindustrien er det et stort behov for forbedring og oppfølging. Det må legges mer føringer på opphavet til råvarene som blir importert til Norge. Her er forslaget til EU om å forby produkter der det er brukt tvangsarbeid viktig. Det blir spennende å se hvordan Norge håndterere dette.

Researcher i Kina

– Etter at åpenhetsloven ble innført i Norge 1. juli år har vi utvidet metodikken for å få kunnskap om leverandørene. Siden tilgangen til Kina for tiden er begrenset har vi engasjert en researcher der for å få informasjon. Så snart Kina åpner igjen skal vi også besøke produsentene fysisk.

– Åpenhetsloven stiller krav til hvordan større selskaper skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningspartnere. Den pålegger også gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og at forbrukerne skal informeres.

– Alle selskaper bør risikovurdere områder der det er stor risiko for brudd på menneskerettigheter. Ingen selskaper i Norge bør kunne knyttes til eksempelvis tvangsarbeid.

Les mer om følgende emner: