Brann i elektriske tavler kan nå lett forebygges

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Brann i elektriske tavler kan nå lett forebygges

Annonseinnhold:
En innovativ sensor kan kontinuerlig overvåke temperaturen på kabler i el-tavlene og oppdage potensiell brannfare før farlige situasjoner oppstår.

Annonsørinnhold

Ifølge AXA Insurance vil halvparten av selskapene som opplever brann legge ned virksomheten i løpet de 5 påfølgende årene. Konsekvensene av en brann vil ofte være mer omfattende enn bare de materielle skadene på bygningsmasse og inventar som normalt blir erstattet gjennom forsikring.

Elektriske branner: Strenge regler og gode standarder er ikke godt nok

Alle virksomheter har lovpålagt krav om periodisk kontroll av det elektriske anlegget og planer for drift og vedlikehold – herunder rutiner for å ivareta brannsikkerhet.

– Selv med et velutviklet og strengt regelverk for design og utstyr, vil det likevel alltid være faktorer under drift som man ikke kan prosjektere seg bort fra, påpeker Frode Laksy. Han jobber i Schneider Electric som rådgiver for rådgivende ingeniører med fokus på elektrisk sikkerhet. – Mangel på ressurser og kompetanse til å følge opp, er en trussel. Periodisk kontroll og tidsbestemt vedlikehold vil ikke utelukke risiko for at feil og branntilløp oppstår i perioden mellom kontrollene, sier Laksy.

Mulige fallgruver er ifølge Laksy menneskelige feil under montering og installasjon, tilkoblingsforbindelser som løsner over tid som følge av temperatursvingninger, varmgang fra skjevbelastning eller økt last, og sist, men ikke mist, aldring og manglende vedlikehold.

Ny teknologi reduserer risiko for elektriske branner

Utfordringen kan nå løses med en helt ny, svært innovativ sensor: «HeatTag». Den overvåker temperaturen på kabler i el-tavlen kontinuerlig og kan oppdage selv de minste temperaturendringene samt varsle om potensielle brannfarer før farlige situasjoner oppstår.

– Takket være innebygd datakommunikasjon, kan HeatTag nå kommunisere med oss mennesker via mobil eller PC. Den raske reaksjonstiden til HeatTag gir oss verdifull tid til å handle og håndtere situasjonen før brannen sprer seg. Driftsansvarlige blir informert til enhver tid og hvor enn de befinner seg. På denne måten kan de handle i tide.

Schneider Electric HeatTag:
En innovativ sensor kan kontinuerlig overvåke temperaturen på kabler i el-tavlene og oppdage potensiell brannfare før farlige situasjoner oppstår.

Fordeler med Schneider Electric HeatTag:

• Tidlig varsling, for å iverksette nødvendige tiltak før brannen får sjansen til å utvikle seg.
• Høy grad av nøyaktighet, som minimere risikoen for falske alarmer og gir større trygghet.
• Løsningen kan tilpasses ulike bygningstyper og størrelser. Lett å utvide systemet ved behov.
• Enkel integrering med eksisterende systemer i andre brannsikrings- og byggautomasjon-systemer.
Slik får du en helhetlig løsning for optimal sikkerhet i hele din eiendom.
• Sentralisert overvåkning med Schneider Electric sin brukervennlige plattform for sentralisert overvåkning av HeatTag-systemet for å holde oversikt over tilstanden og ytelsen til systemet.

Les mer om følgende emner: