Brøter vei for norsk 5G-industri

Forside

Elmagasinet.no,mobil-logo i toppen
Søk Personvern og informasjonskapsler Ansvarlig redaktør

Brøter vei for norsk 5G-industri

– Når norsk industri og helsesektoren skal digitaliseres er behovet for lynrask dataflyt og skyhøy sikkerhet kritisk. Avansert 5G-teknologi kan revolusjonere viktige næringer og institusjoner i landet, sier Birgitte Engebretsen, leder i Telenor Bedrift.

AUTONOM SNØRYDDING. Norske Yeti Move styrer selvkjørende brøytebiler med 5G Foto: Yeti Move

– Med større satsing på nettverksrådgivning og edge computing er målsettingen vår å bli ledende på private mobile nettverk i Norge. Dette nye markedsområdet har en estimert verdi på mer enn fem milliarder kroner i 2025. 

– Samfunnet går igjennom en betydelig digitalisering, der alt skal snakke med alt. Maskinene i tungindustrien må kommunisere i sanntid, og data fra medisinsk utstyr trenger sikker transport fra pasient til skyen.  

– Norske industribedrifter som investerer i 5G og edge computing, kunstig intelligens, sensorer og private nettverk vil få store gevinster når det gjelder sikkerhet, produktivitet og effektivitet. Det samme gjelder sektorer som energi og transport, og samfunnskritiske tjenester innen helse og forsvar. Denne reisen skal vi være med på. 

Driftes som samfunnskritisk infrastruktur

– De fleste norske selskaper har lokale trådløse nettverk levert av ulike leverandører. Med slike løsninger kan det være krevende å bygge en felles digital plattform til alt som er avhengig av å kommunisere med hverandre, som dessuten kan utfordre den digitale sikkerheten.  

– Private mobile nettverk kan sikre dekning og reservere­kapasitet i mobilnettet i et område, eller etablere et eget lukket nett der ingen andre har tilgang som sørger for at selskapene kan operere helt uavhengig av de nasjonale mobilnettene. 

– Vi drifter disse nettverkene på samme måte som samfunns- og driftskritisk infrastruktur, med døgnkontinuerlig overvåking og operasjonsledelse.  

Samarbeider med globale selskaper

- For å tilby markedets beste løsninger på digital transformasjon samarbeider vi med selskaper som Ericsson, Nokia, Google og Amazon. Sammen med Nokia leverer vi isolerte private mobile nettverk i Norge. 

– Med denne teknologien kan nettverk skreddersys og designes sammen med tjenester og applikasjoner. Dette krever en helt ny kompetanse og måte å arbeide på. Vi går fra å være en infrastruktur- og mobilleverandør, til å bygge komplekse digitale økosystemer som skaper ny verdiskapning for viktige næringer i Norge. 

Selvkjørende brøytebiler på Gardermoen

– Telenor har flere piloter gående på private mobile nettverk. Blant annet med Yeti Move, som produserer og opererer selvkjørende brøytebiler. Her er selskapet i gang med et prosjekt for brøyting av rullebanen på Oslo Lufthavn Gardermoen.  

Adm. direktør Bjørn Tore Orvik i Yeti Move forteller at om vinteren kan mer enn to meter snø legge seg på rullebanene.  

– Her er det svært nyttig med selvkjørende brøytebiler som styres med 5G-teknologi. Telenor har etablert et privat mobilt nettverk for oss som kobler brøytebilene til Microsoft Azure sitt norske datasenter. Referansedata til ­posisjoneringssystemet sendes også til brøytebilene via mobilnettet. Dette gjør at bilene kan kjøre enda nærmere hverandre for å effektivisere snø­brøytingen.  

– At det private nettet driftes som et kritisk nett med døgnbemannet overvåking fra Telenor er avgjørende for at en slik løsning skal fungere optimalt. 

Les mer om følgende emner: